Försvarsmakten

General Timo Kivinen
Kommendör för Försvarsmakten
General Timo Kivinen

Huvudstaben

Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Chef för Huvudstaben
Generallöjtnant Eero Pyötsiä
Generallöjtnant Ilkka Korkiamäki
Försvarsmaktens personalchef
Generallöjtnant Ilkka Korkiamäki
Generalmajor Pasi Välimäki
Försvarsmaktens operationschef
Generalmajor Pasi Välimäki
Generallöjtnant Timo Rotonen
Försvarsmaktens logistik- och materielchef
Generallöjtnant Timo Rotonen
Generallöjtnant Kim Jäämeri
Försvarsmaktens strategichef
Generallöjtnant Kim Jäämeri
Brigadgeneral Kim Mattsson
Kommandochef
Brigadgeneral Kim Mattsson
Brigadgeneral Janne Jaakkola
Logistikchef
Brigadgeneral Janne Jaakkola
Fältbiskop Pekka Särkiö
Fältbiskop
Fältbiskop Pekka Särkiö
Generalmajor Pekka Toveri
Underrättelsechef
Generalmajor Pekka Toveri
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Utbildningschef
Brigadgeneral Jukka Sonninen
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Försvarsmaktens överläkare
Medicinalbrigadgeneral Simo Siitonen
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Ledningssystemchef
Brigadgeneral Mikko Heiskanen
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Planeringschef
Brigadgeneral Vesa Virtanen
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Specialuppdrag
Flottiljamiral Timo Hirvonen
Brigadgeneral Kari Nisula
Beredskapschef
Brigadgeneral Kari Nisula

Armén

Generallöjtnant Petri Hulkko
Kommendör för armén
Generallöjtnant Petri Hulkko
Generalmajor Markku Myllykangas
Arméns stabschef
Generalmajor Markku Myllykangas
Brigadgeneral Rami Saari
Arméns operationschef
Brigadgeneral Rami Saari
Brigadgeneral Tuomo Repo
Kommendör för Kajanalands brigad
Brigadgeneral Tuomo Repo
Brigadgeneral Mika Kalliomaa
Kommendör för Björneborgs brigad
Brigadgeneral Mika Kalliomaa

Marinen

Flottiljamiral Jori Harju
Kommendör för Marinen
Flottiljamiral Jori Harju
Flottiljamiral Tuomas Tiilikainen
Stabschef för Marinen
Flottiljamiral Tuomas Tiilikainen

Flygvapnet

Generalmajor Pasi Jokinen
Kommendör för Flygvapnet
Generalmajor Pasi Jokinen
Brigadgeneral Jari Mikkonen
Stabschef för Flygvapnet
Brigadgeneral Jari Mikkonen

Försvarshögskolan

Generalmajor Jari Kallio
Rektor för Försvarshögskolan
Generalmajor Jari Kallio

Internationella uppdrag

Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Chef för EU:s militärstab
Generallöjtnant Esa Pulkkinen
Konteramiral Juha Vauhkonen
Militär representant i EU och NATO
Konteramiral Juha Vauhkonen

Försvarsmaktens logistikverk

Generalmajor Timo Kakkola
Chef för Försvarsmaktens logistikverk
Generalmajor Timo Kakkola
Ingenjörgeneralmajor Kari Renko
Biträdande chef för Försvarsmaktens logistikverk
Ingenjörgeneralmajor Kari Renko

Försvarsministeriet

Brigadgeneral Antti Lehtisalo
Chef för Enheten för nationellt försvar
Brigadgeneral Antti Lehtisalo