Hoppa till innehåll

Person- och företagssäkerhetsutredningar

I Finland är det i allmänhet Skyddspolisen som utför säkerhetsutredningar. Utredningen baserar sig på säkerhetsutredningslagen.

I Finland är det i allmänhet Skyddspolisen som utför säkerhetsutredningar. Utredningen baserar sig på säkerhetsutredningslagen.

Då det är fråga om att rekrytera personal till tjänst inom försvarsmakten, är det Huvudstaben som genomför säkerhetsutredningen. Då är det det rekryterande truppförbandet som för den arbetssökandes del anhåller om personsäkerhetsutredning.

Samma förfarande gäller då personer eller företag ska sköta uppdrag för försvarsmaktens räkning.

I upphandlingar, projekt och andra uppdrag, där grunderna för utredning uppfylls, är det det upphandlingsansvariga truppförbandet som ansöker om personsäkerhetsutredning medan företagssäkerhetsutredningar ansöks av Huvudstabens operativa avdelning.

Utredningar sker alltid med personens eller företagets samtycke.

Utrikesministeriet sköter för sin del personsäkerhetsutredningar för utlandet (PSC) eller företagssäkerhetsutredningar för utlandet (FSC). Ansökningsförfarandet finns beskrivet bakom nedanstående länkar.

Tilläggsuppgifter ur den lagliga grunden

Säkerhetsutredningslagen

 
´