Hoppa till innehåll

Försvarsmakten och Nato

 

Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023. I och med Natomedlemskapet är Finland en del av Natos gemensamma försvar, vilket ökar det förebyggande försvarets förebyggande effekt. Även som medlem i Nato är försvarsmaktens kärnuppgift det militära försvaret av Finland. Finland fortsätter att besluta om principerna för genomförandet av det militära nationella försvaret.

På den här sidan har vi samlat mer information om Nato och svar på vanliga frågor om hur effekterna av Finlands medlemskap inverkar på försvarsmakten.

Mera information om Nato:

 

Militära anslutningsprocessen

Den formella militära anslutningsprocessen för Finlands Natomedlemskap avslutade genom ett gemensamt beslut mellan Alliansens militärstrategiska ledning för transformation (Allied Command Transformation, ACT) och Försvarsmakten med undertecknandet av en gemensam deklaration den 12 juni 2023.

Allmänt om Försvarsmakten och Nato

 
´