Hoppa till innehåll

Försvarsmakten och Nato

Ett eventuellt Natomedlemskap minskar inte behovet av ett starkt eget försvar. Finlands militära försvar är fortfarande försvarsmaktens kärnuppgift och Finland fortsätter att besluta om principerna för genomförandet av det militära nationella försvaret självt.

Försvarsmakten bereder sig på eventuella hot mot Finland i samarbete med andra myndigheter, och vår förmåga att försvara Finland mot militärt våld är också god. Den förebyggande förmågan bildas av adekvat militär förmåga, viljan att försvara landet och samhällets förmåga att stödja genomförandet av försvaret med alla resurser. Att alliera sig militärt stärker Finlands nationella försvarsförmåga.

Nyttiga länkar: