Hoppa till innehåll

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Betjäningen på regionalbyråerna utgår från den värnpliktigas hemkommun. Ta reda på vilken regionalbyrå som betjänar din hemkommun och ta kontakt med rätt byrå.

När du uträttar ärenden per telefon använder vi identifieringstjänsten per telefon. Telefonautentisering fungerar på följande sätt:

  1. Ring regionalbyrån.
  2. Identifiera dig genom att logga in i Försvarsmaktens e-tjänst på https://asiointi.puolustusvoimat.fi
  3. Du ska logga in i Försvarsmaktens tjänster genom att identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, antingen under samtalet eller redan före samtalet. Du kan logga in på samma enhet eller på en annan enhet än den du ringer på. Under samtalet kommer kundtjänsten att instruera dig om hur du använder telefonidentifiering.

Observera att alla värnpliktsärenden inte kan skötas per telefon. Kundtjänsten ger dig råd om huruvida ditt ärende kan skötas per telefon eller om det kräver ett besök på regionalbyrån.

Regionalbyråerna

´