Hoppa till innehåll

HX och Flottilj 2020 - Försvarets strategiska projekt

Strategiska prestandaprojekt ersätter marinens och flygvapnets nuvarande kapaciteter.

Under nästa decennium tas två försvarsgrenars huvudsystem, flygvapnets Hornet multirolljaktplan och flera av marinens fartygsklasser ur bruk så gott som samtidigt. De äldre prestationsförmågorna ersätts inom ramen för flygvapnets HX-projekt och marinens projekt Flottilj 2020 vilka är livsviktiga strategiska projekt ur försvarssynpunkt.

HX-projektet har upprättats för att ersätta Hornet jaktplanens prestationsförmåga från och med år 2025. Jaktplanen säkerställer integriteten i Finlands luftrum, skyddar samhället från luftangrepp och stöder arméns och marinens strid.

Flottilj 2020 projektets uppgift är att ersätta sju av marinens fartyg som tas ur bruk. Fartygen som tas ur bruk ersätts fyra moderna korvetter. Med dessa avvärjs angrepp från havsområdena och säkrar viktiga objekt till havs och i skärgården.

 
´