Hoppa till innehåll

F-35 och Pohjanmaa-klassen – Försvarets strategiska projekt

Genom strategiska prestandaprojekt ersätts flygvapnets och marinens nuvarande prestationsförmågor.

På 2020-talet tas två försvarsgrenars huvudsystem – flygvapnets Hornet-multirolljaktplan och flera av marinens fartygsklasser – ur drift nästan samtidigt. Flygvapnets F-35-projekt (f.d. HX-projekt) och marinens Pohjanmaa-klassens fartyg (tidigare Flottilj 2020-projekt), som ersätter de äldre prestationsförmågorna, är väsentliga strategiska projekt ur det militära försvarets synpunkt.

F-35-projektet fortsätter HX-jaktplansprojektet. Dess mål är att senast i slutet av år 2030 ersätta prestationsförmågan, som den nuvarande huvudsakliga flygmaterielen F/A-18 Hornet-jaktplan ger vårt försvarssystem. Jaktplanen tryggar integriteten av Finlands luftrum, skyddar samhället mot luftangrepp och stöder armén och marinen i striden.
 
Flottilj 2020 projektets Pohjanmaa-klassen ska ersätta sju av marinens fartyg som tas ur drift. Fartygen, som tas ur bruk, ersätts med fyra moderna korvetter. Marinens nya fartyg är en essentiell del av sjöförsvaret. Med dem avvärjs angrepp sjöledes och säkras viktiga objekt till havs och i skärgården.

 
´