Hoppa till innehåll

Värnpliktsregistret

Värnpliktsregistret är till för planeringen och anrodnandet av de värnpliktigas utbildning och tjänstgöring, krigsplacering samt de personuppgifter och uppgifter om militär utbildning för att ha beredskap för verksamhet i undantagslägen

Till registret erhålls uppgifter från andra myndigheter med stöd av värnpliktslagen 96 §.

Uppgifterna från värnpliktsregistret kan kan överlåtas till de aktörer som nämns i värnpliktslagen 97 § och 97a § (flera myndigheter bl.a. polisen, FPA).

Enligt Ungdomslagen (1285/2016) 11 § bör Försvarsmakten till ungas hemkommun överlåta specificeringar och kontaktuppgifter för unga arbetsökande i behov av stöd och som befriats från militärtjänsten på basis av låg tjänsteduglighetsklass eller som avbrutit tjänstgöringen.

Behovet av överlämnandet av uppgifter behandlas alltid skilt från fall till fall.

Ett utdrag av de egna registeruppgifterna kan man fågenom att personligen besöka regionalbyrån.

Mer infromation

 
´