Hoppa till innehåll

Soldater springer i skogen

Soldatens psyke och fysik

Förmågan att fungera är vid sidan av kunnandet en central faktor för soldaten. En soldat måste kunna fungera såväl fysiskt, psykiskt, socialt som etiskt.

Funktionsförmåga är ingenting nytt inom beväringsutbildningen. Men som en del av reformen Utbildning2020 skapas inom försvarsmakten ett mer helhetsinriktat program gällande funktionsförmåga. Åren 2018 och 2019 prövar man såväl en ny form av fysisk fostran (Taistelijan keho / Soldatens fysik) som utbildning för psykisk, etisk och social förmåga, som går under namnet Taistelijan mieli / Soldatens psyke. Den bärande tanken med reformen är att integrera utbildningen för funktionsförmåga i den övriga militära utbildningen. Utan förmåga att fungera når inte kunnandet önskat resultat, speciellt inte i krävande lägen.

Den reformerade utbildningen har redan testats inom kontingent 2/18 vid Björneborgs brigad och Kajanalands brigad. De första iakttagelserna har varit positiva och utbildarna har kunnat ge värdefull respons på utbildningen med tanke på vidareutvecklingen. Försöket fortsätter för kontingent 1/19 vid några truppförband såväl inom armén som vid marinen och flygvapnet.

Den fysiska fostran utvecklas utgående från färska forskningsrön och träningskoncept

Reformen av den fysiska fostran baserar sig på de nyaste forskningsrönen samt träningsmetoderna. Stommen för den fysiska fostran består av ett dynamiskt uthållighets- och styrketräningsprogram som pågår under hela tjänstgöringstiden. Militära färdigheter såsom orientering, marscher, skidåkning och som tidigare ingått i fysisk fostran, övas nu som delar av den övriga militära utbildningen. Boll- och racketsporter erbjuds som möjlighet inom ramen för Beväringskommittéernas idrottsklubbar.

Soldatens psyke utvecklar beväringens självkännedom och förstärker gruppsammanhållningen

Programmet Soldatens psyke bygger på erfarenheter från olika länders försvarsmakter och i Finland bland annat från polisen, men det har också sin bakgrund i den praxis som cheferna för Försvarsmaktens grundenheter och andra utbildare som deltar planeringen och genomförandet av utbildningen har bedömt som fungerande.

Utbildningen Soldatens psyke hjälper beväringen att förstå och stärka sin egen motivation, utveckla sitt självförtroende och erbjuder verktyg för att klara av stressande situationer och återställa sin förmåga att fungera. Dessutom stöder Soldatens psyke beväringens engagemang i den egna uppgiften och stärker gruppsammanhållningen, som är oerhört viktig i militär verksamhet.

Soldatens psyke begränsar sig inte enbart till förmågan att fungera i militära sammanhang, utan kan vara beväringen till nytta även senare i livet, då man kan stå inför olika utmaningar i det civila. I utbildningen Soldatens fysik får beväringarna för sin del färdigheter när det gäller att upprätthålla och utveckla den fysiska konditionen.

´