Hoppa till innehåll

Trident Juncture 2018

Finland medverkar månadsskiftet oktober-november i manövern Trident Juncture där Norge är värdnation. Förutom i Norge verkar trupper under den två veckor långa Nato-övningen, även i Finland och Sverige.

Manövern anordnas i huvudsak inom Norges gränser, men trupper verkar också på Nordatlanten samt i Finland, Sverige och på Island. I det mest omfattande övningsskedet, LIVEX 25.10 - 7.11.2018 medverkar sammanlagt 29 Natoländer samt kompanjonsländerna Finland och Sverige.

Samtidigt som Trident Juncture anordnas den finskledda marinmanövern Northern Coasts 2018 (NOCO). Från Finland deltar i bägge övningarna sammanlagt omkring 2 400 soldater.

Manövern Trident Juncture är Natos så kallade högsynlighetsövning, som Nato anordnar med tre års mellanrum.

Trident Juncture 2018 utvecklar Finlands nationella försvar och tränar den internationella samverkansförmågan

Finland deltar i manövern Trident Juncture 2018 ur sina egna utgångspunkter, utvecklingen av det egna försvaret. Övningen möjliggör för Finlands armé-, marin- och flygvapenstyrkor övning i krävande i multinationella förhållanden inom ramen för en större övningshelhet. Manövern utvecklar också hemlandets försvar, internationell samverkansförmåga samt förmågan att ge och ta emot hjälp.

Övning med de viktigaste kumpanerna, Sverige och Nato utvecklar förmågan till internationell samverkan. Den utvecklar också Finlands förmåga och beredskap att medverka i krishanteringstruppernas och snabbinsatsstyrkornas verksamhet.

Finlands övningstrupper och materiel

Från armén deltar bland annat ett jägarkompani från Björneborgs brigad, som övar som del av en svensk brigad. Finlands huvudmateriel är XA-203 bepansrade trupptransportfordon.

Från marinen deltar ett kustjägarkompani bestående av 80 man i övningen i Rindal, Norge samt 1800 deltagare i NOCO på Bottenhavet, Skärgårdshavet, på norra Östersjön och på Finska viken.

Från flygvapnen deltar 160 soldater i övningen. Finlands materiel består av nio F/A Hornet multirolljaktplan. Flygvapnets baser i övningen ligger i Rovaniemi samt i Ørlannissa i Norge.

I övningen medverkande trupper och materiel i siffror

  • 31 deltagarländer
  • 50 000 deltagare
  • 150 luftfarkoster
  • 70 fartyg
  • över 10 000 fordon

Följ med övningen på denna sida samt i sociala medier

Vi sammanställer aktuella artiklar och pressmeddelanden om Trident Juncture 2018. I sociala medier är övningens hashtag #tridentjuncture .

 

Krävande internationella övningar utvecklar Försvarsmaktens förmåga

Krävande internationella övningar utvecklar Försvarsmaktens förmåga

Internationell övningsverksamhet är en viktig del av försvarsmaktens verksamhet. I manövern Trident Juncture 18 kommer den egna förmågan att testas mångsidigt på olika sätt i krävande omgivningar.
27.10.2018 | 14.01
Armén deltar i övningen Trident Juncture 18 i Sverige och Norge
Armén

Armén deltar i övningen Trident Juncture 18 i Sverige och Norge

Armén deltar i övningen Trident Juncture 18 i Norge och Sverige. Övningen ordnas i oktober och november. Målsättningen är att öka arméns internationella samverkan och förmåga att försvara det egna landet.
10.10.2018 | 13.50
Försvarsmakten

Kommendören för Natos samoperationsstab besöker Finland

Kommendören för Natos stab för gemensamma operationer (Commander Allied Joint Forces Command Naples) amiral James Foggo besöker Finland 26 – 27 oktober 2018. Värd för besöket är kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg.
26.10.2018 | 8.20
Huvudstaben

Finländska trupperna återvänder från Trident Juncture 18 under veckoslutet

Manövern Trident Juncture 18 avslutas för truppernas del på onsdag 7.11. Från Finland medverkade sammanlagt 600 soldater, varav omkring 300 var beväringar. Trupperna återvänder till sina hemgarnisoner senast under veckoslutet.
7.11.2018 | 15.46
´