Hoppa till innehåll

Södra Savolax regionalbyrå

På grund av läget med coronaviruset strävar man efter att i första hand sköta kontakten med värnpliktiga per e-post eller telefon. Endast de nödvändiga besök som man kommit överens om med regionalbyrån sker på regionalbyrån. Det är möjligt att man begränsat öppethållningstiderna vid regionalbyråernas kundbetjäningspunkter, så det lönar sig att kontrollera tiderna på regionalbyråns webbsida. Syftet med åtgärderna är att förebygga spridningen av coronaviruset.   Ytterligare information om hur COVID-19-viruset inverkar på Försvarsmaktens verksamhet finner du här: https://puolustusvoimat.fi/covid-19 (på svenska https://puolustusvoimat.fi/sv/sv/covid-19).

Södra Savolax regionalbyrå

• svarar på de värnpliktigas frågor

• ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen

• ordnar uppbåden

• sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.

• behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor

• sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven.

Besöksadress

Tyrjäntie 9
50150 MIKKELI

Rakennus 3, Karkialampi

Postadress

PL 57
50101 MIKKELI

Områden

Södra Savolax: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, S:t Michel, Sulkava

E-postadress

Telefonnummer

Kundtjänst
+358 299436190

Öppettider

Mån - Tors 8.30 - 11.30, 12.30 - 15.00
Fre 8.30 - 11.30, 12.30 - 14.00
Juhlapyhiä edeltävät arkipäivät:
Mån 8.30 - 12.00

Webbadress

Uppgifterna har uppdaterats

25. november 2021