Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens underrättelsetjänst 

Försvarsmaktens underrättelsetjänst är en institution som lyder under Huvudstaben och som skapar beslutsfattarnas omvärldsmedvetenhet genom att samla in, analysera och rapportera underrättelser om militärstrategin och det militära läget i närområdet.

Försvarsmaktens underrättelsetjänst har till uppgift att

  • ansvar för försvarsförvaltningens lokaliserings- och tillståndsinformationstjänst
  • fortbildning i militära underrättelse- och säkerhetsoperationer
  • Stöd till krishanteringsinsatser.

Huvuddelen av anläggningen finns i Helsingfors och Jyväskylä, men delar av anläggningen fungerar också rikstäckande på andra platser. Underrättelsetjänsten leds av överste Markku Pajuniemi.

Underrättelseskolan

Underrättelseskolan är en avdelning inom Försvarsmaktens underrättelsetjänst som erbjuder sektorspecifik utbildning och utbildning i säkerhetsledning inom den militära underrättelsetjänsten. Fortbildning ges till Försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets, polisens och myndigheternas övriga samarbetspartners personal.

Topografkåren

Topografkåren är en separat enhet under Underrättelsetjänstens stab, som styr försvarsmaktens sektor för geo- och tillståndsdata genom att planera, instruera och övervaka utvecklingen, underhållet och genomförandet av plats- och tillståndsdatastödet.
Försvarsmaktens gamla flyg- och kartmaterial har arkiverats vid Lantmäteriverket. I frågor som gäller dessa, gå till sidan https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata eller kontakta Lantmäteriverkets kundtjänst: Kontaktuppgifter till kundtjänsten https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kundservice 

Lediga tjänster inom underrättelsetjänsten

Lediga platser vid Underrättelsetjänsten kan hittas bakom denna länk Valtiolle.fi

Topografkåren

Topografkåren är en separat enhet under Underrättelsetjänstens stab, som koordinerar Försvarsmaktens geografiska informationstjänster genom att planera, instruera och övervaka utvecklingen, underhållet och genomförandet av geodatastödet.

Försvarsmaktens gamla flygbild- och kartmaterial har arkiverats vid Lantmäteriverket. I frågor som gäller dessa, gå till sidan https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodataLänk till en annan webbplats eller kontakta Lantmäteriverkets kundtjänst: Kontaktuppgifter till kundtjänsten https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kundserviceLänk till en annan webbplats
 

´