Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Frågor om värnplikten?

Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga. Nedan finns de frågor som regionalbyråerna oftast får och svar på dem. Om svaren inte är till hjälp i din situation, bekanta dig med webbplatsen intti.fi/sv eller vänd dig vid behov till din egen regionalbyrå.

Före tjänstgöringen

Beväringstjänsten

Reserven