Hoppa till innehåll

Frågor om värnplikten?

Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga. Nedan finns de frågor som regionalbyråerna oftast får och svar på dem. Om svaren inte är till hjälp i din situation, bekanta dig med webbplatsen intti.fi/sv eller vänd dig vid behov till din egen regionalbyrå.

Före tjänstgöringen

Beväringstjänsten

Reserven

´