Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens forskningsanstalt

Försvarsmaktens forskningsanstalt är en militäranstalt som lyder under Huvudstaben och som kundorienterat producerar krävande forsknings-, utvecklings-, testnings- och evalueringstjänster för försvarsmakten.

Den är en tvärvetenskaplig forskningsorganisation som samlar forsknings- och utvecklingsverksamhet relaterad till krigskonst och användningsprinciper, försvarsmateriel och -teknologi samt människans prestationsförmåga.

Målet är att

  • skapa en kunskapsbas till stöd för beslut gällande utvecklingen av försvaret.
  • utveckla verksamhetssätt, metoder och tekniska lösningar samt säkerställa att dessa fungerar, uppfyller kraven och är kompatibla.


Forskningsanstalten fokuserar på de branscher som är kritiska med avseende på landsförsvaret och inom vilka de övriga forskningsanstalterna i landet saknar kompetens eller inom vilka försvarsmakten måste ha egen forskningsverksamhet. Dessutom koordinerar anstalten anskaffningen av forskningstjänster. Forskningsanstaltens arbete förutsätter samarbete utanför försvarsförvaltningen med andra förvaltningsområden, myndigheter, vetenskapssamfundet och forskningsinstitut samt övriga staters försvarsmakter.

´