Hoppa till innehåll

Presentation av skjut- och övningsområden

Arméns skjutbanor

Parolannummi skjutbanor

Skjutbanorna i Parolannummi ligger i Hattula kommun och de förvaltas av Pansarbrigaden.

Parolannummi-banorna inkluderar:

 • Två 150-meters skjutbanor (totalt 57 skjutpositioner, 100- och 50-metersskjutbanor)
 • 25 meter pistolbana (36 platser)
 • Ahvenisto skidskyttarnas 50-metersbana i skidskytte (10 platser).

Vuosanka skjutbana

Vuosanka skjutbana ligger i Kuhmo kommun och används av Kajanalands brigad. Vuosanka har en 150 meter lång gevärsräckvidd med 30 positioner.

Vekaranjärvi skjutbanor

Vekaranjärvi skjutbanor ligger i Kouvola kommun och förvaltas och drivs av Karelska brigaden. Vekaranjärvi har:

 • Fyra 150-meters gevärsbanor (två 30-meters- och två 60-positionsbanor, alla med 50-meters skjutplattformar)
 • En 25-meters pistolbana (50 platser).

Tyrri skjutbanor

Tyrris skjutbanor ligger i Kouvola kommun och förvaltas av Uttis jägarregemente. I Tyrris skjutområde finns det:

 • •25 meter pistolräckvidd (60 skjutpositioner)
 • 50 meter miniatyrgevär och fri pistolräckvidd (60 platser)
 • Tyrrin hoitokuntas 50-metersbana (2 platser)
 • 150 meter gevärsräckvidd (40 platser, 50 meter skjutbana)
 • 300 m gevärsbana (60 platser, 150 meter skjutbana)
 • 50 meter skidskyttebana (50 platser)
 • Två situationsskjutbanor
 • Kouvola jakt- och skytteklubbs älgbana (2 platser).

Taipalsaari skjutbanor

Taipalsaaris skjutbanor ligger i Taipalsaari kommun och de förvaltas av Markstridsskolan. Området omfattar:

 • 150 meters gevärsräckvidd (30 skjutpositioner, 50 meter skjutbana)
 • 300 meters gevärsräckvidd (30 positioner, 150 meters skjutbana och rörelsemålsområde).

Säkylä skjutbanor

Skjutbanorna i Säkylä ligger i Säkylä kommun och sköts av Björneborgs brigad. Det finns åtta skjutbanor i Säkylä:

 • Två 25-meters pistolbanor (vardera med 40 skjutpositioner)
 • Två 150-meters skjutbanor (20 och 60 platser)
 • 300 meter gevärsräckvidd (60 platser)
 • 50 meter miniatyrgevärsområde (40 platser)
 • 100 meter rörelsemålsbana
 • 50 meter skidskyttebana (30 platser).

Sodankylä skjutbanor

Skjutbanorna i Sodankylä ligger i Sodankylä kommun och sköts av Jägarbrigaden. Det finns nio skjutbanor i Sodankylä:

 • fyra 150-meters skjutbanor, vardera med 20 skjutpositioner
 • 300 meter gevärsräckvidd (20 platser)
 • Två 25-meters pistolbana (20 platser)
 • 50 meter miniatyrgevärsområde (20 platser, med flygteknik)
 • 100 m rörelsemålsbana (4 platser)
 • Hagelgevärsbana (5 platser, Janter målutrustning).

Alla banor används av Jägarbrigaden, myndigheter, skytteklubbar och föreningar.

Sandhamn skjutbanor

Sandhamns skjutbanor ligger i Helsingfors stad och sköts i huvudsak av Gardesjägarregementet.

Sandhamns skjutbanor:

 • Två skjutbanor för vapenhantering (vardera med plats för 15 till 35 skyttar)
 • 150 meter gevärsbana (25 skjutpositioner, 50 meter skjutbana)
 • 300 m gevärsbana (40 skjutpositioner; 50 och 150 meter skjutbanor)
 • Hagelgevärsbana (sköts av Santahaminan erämiehet)
 • Älgbanan (sköts av Santahaminan erämiehet)
 • 50 meter miniatyrgevärsområde (underhålls av Helsingfors garnisonsskyttar)
 • 150 m gevärsbana (40 platser)
 • 25 meter pistolbana (40 platser)

De banor som förvaltas av Gardesjägarregementet används av Gardesjägarregementet, Försvarshögskolan, Polisen, Gränsbevakningsväsendet, skytteklubbar och föreningar.

Raasi skjutbanor

Raasi skjutbanor ligger i Pöytyä kommun och förvaltas av Björneborgs brigad. Raasi har:

 • 25 meter pistolräckvidd
 • 150 meter gevärsräckvidd
 • 300 meter gevärsräckvidd.

Förutom Björneborgs brigad används Raasiområdet av Marinen, skytteklubbar och föreningar.

Pahkamaa

Pahkamaa skjutfält i Rovaniemi, som förvaltas av Jägarbrigaden, har sju banor. Området används av Jägarbrigaden, Lapplands flygflottilj, klubbar och föreningar.

Pahkamaa skjutbanor:

 • Två 150-meters gevärsbanor
 • 25 meter pistolräckvidd
 • 50 meter miniatyrgevärsräckvidd
 • 75 – 100 meter rörlig målbana
 • 100 meter kulbana
 • Hagelgevärsbana

Padasjoki

Pansarbrigaden förvaltar fyra skjutbanor i Padasjoki. Skjutbaneområdet omfattar:

 • 150 meters gevärsräckvidd (25 skjutpositioner)
 • 25 meter pistolbana (25 platser)
 • 100 meter viltbana (1 plats)
 • SRA-bana (1 plats)

Banorna används av Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Gardesjägarregementet, skytteklubbar och föreningar.

Niskavaara

I Niskavaara i Kemijärvi finns en skjutbana som upprätthålls av Jägarbrigaden. Skjutbanan är en 150 meter lång gevärsbana med 30 platser. Den används av Jägarbrigaden och Lapplands flygflottilj.

Niinisalo

De tre skjutbanorna i Niinisalo, som förvaltas av Björneborgs brigad, finns i Kankaanpää. Niinisalo har:

 • Två 150-meters gevärsbanor
 • 25 meter pistolräckvidd

Alla banor används av Björneborgs brigad, skytteklubbar och föreningar.

Lupinmäki

Lupinmäki skjutbanor finns i Fredrikshamn kommun. De förvaltas och drivs av Markstridsskolan.

Lupinmäki har:

 • tre skjutbanor (två 150 m och en 300 m bana; totalt 110 skjutpositioner)
 • Tre hagelgevärsbanor (två för skeetskytte, ett för fällskytte)
 • Två universalbanor
 • Älgbana
 • Vildsvinsbana
 • Sikte och kulbana

Villmanstrand

Villmanstrands skjutbana sköts av Markstridsskolan. På området finns ett 50 meter miniatyrgevärsområde med skidskytteutrustning.

Kyrönpelto

Kyrönpelto skjutbanor finns i S:t Michel och förvaltas av Karelska brigaden. Kyrönpeltos banor:

 • 150 meter gevärsräckvidd (50 skjutpositioner)
 • 300 meter gevärsräckvidd (50 platser)
 • 25 meter pistolbana (50 platser)
 • 50 meter skidskyttebana (50 platser)
 • 100 meter viltbana (1 plats)
 • Hagelgevärsbana (18 platser)

Förutom Karelska brigaden används banorna av Arméstaben, skytteklubbar och föreningar.

Kuninkaanlähde

Skjutbanorna i Kuninkaanlähde finns i Kankaanpää, Hämeenkangas, och deras ansvariga operatör är Björneborgs brigad. Skjutbanorna i Kuninkaanlähde:

 • 150 meter gevärsräckvidd (12 skjutpositioner)
 • 50 meter skidskyttebana (miniatyrgevärsbana, 20 platser)

Båda banorna används av Björneborgs brigad, skytteklubbar och föreningar.

Hätilä

Skjutbanorna i Hätilä ligger i Tavastehus kommun och sköts av Pansarbrigaden. Hätilä har

 • Tre 150-meters skjutbanor (20, 35 och 40 skjutpositioner)
 • 300 meter gevärsbana (40 platser; 10-, 50-, 100- och 150-meters skjutbanor).

Skjutbanorna i Hätilä används av Pansarbrigaden, myndigheter, skytteklubbar och föreningar.

Marinens skjutbanor

Baggby

Nylands brigad har fem banor på Baggby skjutfält i Raseborgs kommun. Totalt avfyras cirka 360 000 skott på banorna varje år. Området omfattar följande banor:

 • 150 meter gevärsräckvidd (30 skjutpositioner, används även av myndigheter)
 • 300 m gevärsräckvidd (26 skjutpositioner)
 • 25 meter pistolbana (20/20 platser)
 • 100 meters viltmålsbana (Janter 96 skjutbana)
 • Hagelgevärsbana (i anslutning till viltmålsbanan)

Pansio

Kustflottan förvaltar och driver en 25 meter lång pistolbana i Pansio i Åbo.

Russarö

I Russarö i Hangö stad finns en 150-metersgevärsbana med 30 platser som upprätthålls av Nylands brigad. Banan används av Marinen, skytteklubbar och föreningar.

Syndalen

Syndalens skjutfält i Hangö, som förvaltas av Nylands brigad, har 100- och 300-metersskjutbanor och rörelsemål. Banorna används av Marinen, Försvarshögskolan, Gardesjägarregementet, myndigheter, skytteklubbar och föreningar.

Obbnäs

Kustbrigaden upprätthåller och driver fem skjutbanor i Obbnäs i Kyrkslätt. Obbnäs skjutfält omfattar:

 • Ett 300 meter långt gevärsbana
 • Två 150-meters gevärsbanor
 • 25 meter pistolräckvidd
 • Rörelseskjutbana.

Gyltö

Gyltö skjutfält i Pargas sköts av Nylands brigad. Den används av Marinen, skytteklubbar och föreningar. Skjutområdet omfattar:

 • 300 meter gevärsbana (20 skjutpositioner, 150 meter skjutbana)
 • 25 meter pistolbana (20 platser).

Flygvapnets skjutområden

Luonetjärvi

Skjutbaneområdet som upprätthålls av Luftkrigsskolan i Luonetjärvi i Jyväskylä har en räckvidd på 150 och 300 meter, ett 50 meter långt miniatyrgevär och rörelsemålsområde samt en 25 meter lång pistolräckvidd.

Utöver Jyväskylä garnisons trupper används spåren av försvarsmaktens övriga truppförband, myndigheter, Försvarsutbildningsföreningen (MPK), reservistorganisationer och skytteklubbar.

Birkala

Satakunta flygflottilj förvaltar fem skjutbanor i Birkala, som också används av skytteklubbar och skytteföreningar, samt Försvarsmaktens logistikverk, Militära underrättelsetjänsten. Området har följande banor:

 • 150 meters gevärsräckvidd (40 skjutpositioner)
 • 300 meter gevärsräckvidd (40 platser)
 • 25 meter pistolbana (60 platser)
 • 50 meter miniatyrgevärsbana (60 platser)
 • 100 meter rörlig målbana
 • SPOL verksamhetsbana

Rissala

Karelens flygflottilj i Rissala har 300 meters gevärsräckvidd, 25 meters pistolräckvidd och 150 meters rörelsemålsbana. Förutom Karelens flygflottilj används området av Norra Savolax regionalbyrå.

Försvarsmaktens logistikverks skjutfält

Varikontie, Haapajärvi

Försvarsmaktens tredje logistikregemente upprätthåller en 300 meter lång gevärsbana och en 25 meter lång pistolbana i Haapajärvi. Förutom försvarsmakten används båda banorna av myndigheter, skytteklubbar och föreningar.

Skinnarvik

I Skinnarvik i Kimitoöns kommun finns ett skjutfält som upprätthålls av Försvarsmaktens andra logistikregemente. Området omfattar en 150 meter lång gevärsbana och en 25 meter lång pistolbana, vardera med tio skjutpositioner. Banorna används av Marinen, Försvarsmaktens logistikverk, skytteklubbar och föreningar.

Tammela regionaldepå

Försvarsmaktens andra logistikregemente upprätthåller en 150 meter lång gevärsbana och en 25 meter lång pistolbana vid Tammela regionaldepå. Utöver försvarsmakten används banorna av myndigheter, skytteklubbar och föreningar.

Nyby regionaldepå

I Orimattila har Nybys regionlager ett skjutfält som sköts av Första logistikregementet. Området omfattar en 25 meter lång pistolräckvidd och en 50 meter lång miniatyrgevärsbana. Utöver försvarsmakten används banorna av myndigheter, skytteklubbar och föreningar.

Försvarsmaktens forskningsanstalt

Lakiala

Försvarsmaktens forskningsanstalt har en pistolbana på 25 meter i Lakiala i Ylöjärvi, där cirka 2500 skott avfyras varje år.

Försvarshögskolan

Tusby

Försvarshögskolan upprätthåller och driver en 25 meter lång pistolbana inomhus i Tusby.

Demonstrationer av skjutbanor

Fredrikshamn

Markstridsskolan driver en 25 meter lång pistolbana och en 50 meter lång miniatyrgevärsbana i Fredrikshamn. Pistolbanan har 35 skjutpositioner och miniatyrgevärsbanan rymmer 40 skyttar. Försvarsmakten planerar att överföra skjutbaneverksamheten till Lupinmäki skjutfält.

Heinuvaara

Heinuvaaras skjutfält som upprätthålls och används av Jägarbrigaden har en 150 meter lång gevärsbana. Banan har 30 skjutplatser och cirka 5 000 skott avlossas där varje år. Förutom Jägarbrigaden används den av Lapplands flygflottilj.

Hiukkavaara

Hiukkavaara skjutbana i Uleåborg omfattar nio banor. Området sköts av Kajanalands brigad, men alla banor som hör till det, används också av föreningar och skytteklubbar. Hiukkavaara-området har följande banor:

 • 150 meters gevärsräckvidd (30 skjutpositioner)
 • 300 meter gevärsräckvidd (60 skjutpositioner)
 • Två 25 meter pistolbanor med 30 skjutpositioner
 • 50 meter miniatyrgevärräckvidd (40 skjutpositioner)
 • 100 meter målbana (2 skottlägen)
 • Militärpolis och praktisk bana (5 skjutfickor)
 • 50 meter vildsvinsbana (3 skjutplatser)
 • Hagelgevärsbana (3 skjutpositioner)

Förutom föreningar och skytteklubbar används gevärsbanorna, A-pistolbanan, militärpolis- och praktiska banan av Kajanalands brigad, Försvarsmaktens logistikverk och myndigheterna.

Hoikanportti

Hoikanporttis skjutbana i Kajana har tio skjutbanor. Området sköts av Kajanalands brigad och där avlossas årligen cirka en miljon skott. Hoikanportti har följande banor:

 • fyra 150-meters gevärsskjutbanor (30, 40, 40 och 60 skjutpositioner)
 • 300 meter gevärsräckvidd (60 platser och skärmskydd)
 • 50 – 100 m och 70 – 100 m rörelsemålsbanor
 • 50 meter miniatyrgevärsbana (40 platser)
 • Pistolbana med 20 + 20 skjutpositioner
 • Hagelgevärsbana

Hälvälä

Hälvälä skjutfält i Hollola kommun upprätthålls av Pansarbrigaden. Förutom Pansarbrigaden används den också av Gardesjägarregementet, Försvarsmaktens logistikverk samt skytteklubbar och skytteföreningar. Försvarsmakten lämnar området före 2035. Området har följande banor:

 • 150, 200 och 300 meter gevärsbanor (30, 20 och 40 platser)
 • 50 meter miniatyrgevärsbana (40 skjutpositioner)
 • 25 meter pistolräckvidd (50 skjutpositioner)
 • 50 meter skidskyttebana (30 platser)
 • Övningsområden (största, dvs. över 100 kvadratkilometer)

Rovajärvi

Rovajärvis övningsområde är det största av försvarsmaktens övningsområden och ligger i kommunerna Rovaniemi, Kemijärvi, Sodankylä och Pelkosenniemi. Det är det största militära övningsområdet i Västeuropa. Rovajärvi är försvarsmaktens huvudskjutfält och täcker ett område på 1 070 kvadratkilometer, varav målområdet är cirka en tredjedel.

Rovajärvi-området används speciellt för de största rikstäckande militärövningarna, där upp till 3500 personer kan delta. Övningsområdet används cirka 200 dagar per år, varav 135 är skjutdagar i genomsnitt. På skjutningsdagar är annan användning av området helt eller delvis begränsad.

Vuosanka

Vuosanka skjut- och övningsområde ligger i Kuhmo och dess yta är cirka 138,5 kvadratkilometer, varav målområdet är cirka 34 kvadratkilometer. Vuosankaområdet är försvarsmaktens näst största övningsområde. Det är främst värd för skarpsjutning med ett brett utbud av utrustning, stridsövningar och andra träningsevenemang.

Civila har fritt tillträde till skjut- och övningsområdet under perioder då ingen skarpskjutning hålls i området eller det inte används som ett truppgrupperingsområde. Om området används som ett grupperingsområde utanför skytte, kommer rörligheten för civila - som jägare - inte att hindras i riktning mot vägarna.

Kyläjärvi

Kyläjärvis skjut- och övningsområde är cirka 110 kvadratkilometer stort och ligger söder och norr om motorvägen mellan Sodankylä och Kittilä. Kyläjärvis område har utökats med cirka 30 kvadratkilometer, vilket innebär att det nu också är möjligt att avfyra luftvärnsvapen där. Kyläjärviområdet är försvarsmaktens fjärde största övningsområde.

Pohjankangas

Pohjankangas skjutfält ligger i åsområdet norr om Niinisalo garnisonsområde, indelat i Kankaanpää, Karvia och Honkajoki kommuner. Pohjankangas skjutfält är något över hundra kvadratkilometer stort och övningstrupperna använder det 220–250 dagar om året.
I Pohjankangas utförs skarpskjutning med olika artilleri- och infanterivapen. På övningsområdet används förutom bandvagnar även försvarsmaktens övriga fordon.

Hukkakero

Övningsområdet Hukkakero används av Försvarsmaktens logistikverk och Jägarbrigaden. Det täcker ett område på cirka 286 kvadratkilometer, vilket gör det till försvarsmaktens tredje största övningsområde. Hukkakero övningsområde ligger i Kittilä kommun.

´