Hyppää sisältöön

Ampuma- ja harjoitusalueiden esittely

Maavoimien ampumaradat

Parolannummen ampumaradat

Parolannummen ampumaradat sijaitsevat Hattulan kunnassa ja niitä hoitaa Panssariprikaati. Parolannummen ratoihin kuuluu:

 • kaksi 150 metrin kiväärirataa (yhteensä 57 ampumapaikkaa, 100 ja 50 metrin ampumatasat)
 • 25 metrin pistoolirata (36 paikkaa)
 • Ahveniston Ampumahiihtäjien 50 metrin ampumahiihtorata (10 paikkaa).

Vuosangan ampumarata

Vuosangan ampumarata sijaitsee Kuhmon kunnassa ja sitä käyttää Kainuun prikaati. Vuosangalla on yksi 150 metrin kiväärirata, jolla on 30 paikkaa.

Vekaranjärven ampumaradat

Vekaranjärven ampumaradat sijaitsevat Kouvolan kunnassa ja niitä hoitaa sekä käyttää Karjalan prikaati. Vekaranjärvellä on:

 • neljä 150 metrin kiväärirataa (kaksi 30 ja kaksi 60 ampumapaikan rataa, joista kaikilla 50 metrin ampumatasat)
 • yksi 25 metrin pistoolirata (50 paikkaa).

Tyrrin ampumaradat

Tyrrin ampumaradat sijaitsevat Kouvolan kunnassa ja niitä hoitaa Utin jääkärirykmentti. Tyrrin ampuma-alueella on:

 • 25 metrin pistoolirata (60 ampumapaikkaa)
 • 50 metrin pienoiskivääri- ja vapaapistoolirata (60 paikkaa)
 • Tyrrin hoitokunnan 50 metrin riistamaalirata (2 paikkaa)
 • 150 metrin kiväärirata (40 paikkaa, 50 metrin ampumatasa)
 • 300 metrin kiväärirata (60 paikkaa, 150 metrin ampumatasa)
 • 50 metrin ampumahiihtorata (50 paikkaa)
 • kaksi tilanneampumarataa
 • Kouvolan metsästys- ja ampumaseuran hirvirata (2 paikkaa).

Taipalsaaren ampumaradat

Taipalsaaren ampumaradat sijaitsevat Taipalsaaren kunnassa ja niitä hoitaa Maasotakoulu. Alueeseen kuuluu

 • 150 metrin kiväärirata (30 ampumapaikkaa, 50 metrin ampumatasa)
 • 300 metrin kiväärirata (30 paikkaa, 150 metrin ampumatasa ja liikemaalirata).

Säkylän ampumaradat

Säkylän ampumaradat sijaitsevat Säkylän kunnassa ja niitä hoitaa Porin prikaati. Säkylässä on kahdeksan ampumarataa:

 • kaksi 25 metrin pistoolirataa (kummallakin 40 ampumapaikkaa)
 • kaksi 150 metrin kiväärirataa (20 ja 60 paikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (60 paikkaa)
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (40 paikkaa)
 • 100 metrin liikemaalirata
 • 50 metrin ampumahiihtorata (30 paikkaa).

Sodankylän ampumaradat

Sodankylän ampumaradat sijaitsevat Sodankylän kunnassa ja niiden vastuullisena hoitajana toimii Jääkäriprikaati. Sodankylässä on yhdeksän ampumarataa:

 • neljä 150 metrin kiväärirataa, joista kullakin 20 ampumapaikkaa
 • 300 metrin kiväärirata (20 paikkaa)
 • kaksi 25 metrin pistoolirataa (20 paikkaa)
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (20 paikkaa, käytössä lentotekniikka)
 • 100 metrin liikemaalirata (4 paikkaa)
 • haulikkorata (5 paikkaa, Janter-maalilaitteisto).

Kaikkia ratoja käyttävät Jääkäriprikaati, viranomaiset, ampumaseurat ja yhdistykset.

Santahaminan ampumaradat

Santahaminan ampumaradat sijaitsevat Helsingin kunnassa ja niitä hoitaa pääasiassa Kaartin jääkärirykmentti.

Santahaminan ampumaradat:

 • kaksi asekäsittelyampumarataa (kummallakin tilaa 15 - 35 ampujalle)
 • 150 metrin kiväärirata (25 ampumapaikkaa, 50 metrin ampumatasa)
 • 300 metrin kiväärirata (40 ampumapaikkaa; 50 ja 150 metrin ampumatasat)
 • haulikkorata (Santahaminan Erämiesten hallinnoima)
 • hirvirata (Santahaminan Erämiesten hallinnoima)
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (Helsingin varuskunnan ampujien hoitama)
 • 150 metrin kiväärirata (40 paikkaa)
 • 25 metrin pistoolirata (40 paikkaa)

Kaartin jääkärirykmentin hallinnoimia ratoja käyttävät Kaartin jääkärirykmentti, Maanpuolustuskorkeakoulu, poliisi, Rajavartiolaitos, ampumaseurat ja yhdistykset.

Raasin ampumaradat

Raasin ampumaradat sijaitsevat Pöytyän kunnassa ja niitä hoitaa Porin prikaati. Raasissa on:

 • 25 metrin pistoolirata
 • 150 metrin kiväärirataa
 • 300 metrin kiväärirata.

Raasin aluetta käyttävät Porin prikaatin lisäksi merivoimat sekä ampumaseurat ja yhdistykset.

Pahkamaa

Jääkäriprikaatin hoitamalla Pahkamaan ampuma-alueella Rovaniemellä on seitsemän rataa. Alue on Jääkäriprikaatin, Lapin lennoston sekä seurojen ja yhdistysten käytössä.

Pahkamaan ampumaradat:

 • kaksi 150 metrin kiväärirataa
 • 25 metrin pistoolirata
 • 50 metrin pienoiskiväärirata
 • 75 – 100 metrin liikkuvan maalin rata
 • 100 metrin luodikkorata
 • haulikkorata

Padasjoki

Panssariprikaati hoitaa Padasjoella neljää ampumarataa. Ampuma-alueeseen kuuluvat:

 • 150 metrin kiväärirata (25 ampumapaikkaa)
 • 25 metrin pistoolirata (25 paikkaa)
 • 100 metrin riistamaalirata (1 paikka)
 • SRA-rata (1 paikka)

Ratoja käyttävät Panssariprikaati, Porin prikaati, Kaartin jääkärirykmentti, ampumaseurat ja yhdistykset.

Niskavaara

Niskavaarassa Kemijärvellä sijaitsee Jääkäriprikaatin hoitama ampumarata. Ampumarata on 150 metrin kiväärirata, jolla on 30 paikkaa. Sitä käyttävät Jääkäriprikaati sekä Lapin lennosto.

Niinisalo

Porin prikaatin hoitamat Niinisalon kolme ampumarataa sijaitsevat Kankaanpäässä. Niinisalossa on:

 • kaksi 150 metrin kiväärirataa
 • 25 metrin pistoolirata

Kaikkia ratoja käyttävät Porin prikaati, ampumaseurat ja yhdistykset.

Lupinmäki

Lupinmäen ampumaradat sijaitsevat Haminan kunnassa. Niitä hoitaa ja käyttää Maasotakoulu. Lupinmäellä on:

 • kolme kiväärirataa (kaksi 150 metrin ja yksi 300 metrin rata; yhteensä 110 ampumapaikkaa)
 • kolme haulikkorataa (kaksi skeet-ammuntaan, yksi trap-ammuntaan)
 • kaksi monitoimirataa
 • hirvirata
 • villikarjurata
 • kohdistus- ja luodikkorata.

Lappeenranta

Lappeenrannan ampumarataa hoitaa Maasotakoulu. Alueella on 50 metrin pienoiskiväärirata ampumahiihtolaitteistolla.

Kyrönpelto

Kyrönpellon ampumaradat sijaitsevat Mikkelissä ja niitä hoitaa Karjalan prikaati. Kyrönpellon radat:

 • 150 metrin kiväärirata (50 ampumapaikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (50 paikkaa)
 • 25 metrin pistoolirata (50 paikkaa)
 • 50 metrin ampumahiihtorata (50 paikkaa)
 • 100 metrin riistamaalirata (1 paikka)
 • haulikkorata (18 paikkaa)

Ratoja käyttävät Karjalan prikaatin ohella Maavoimien esikunta, ampumaseurat ja yhdistykset.

Kuninkaanlähde

Kuninkaanlähteen ampumaradat sijaitsevat Hämeenkankaalla Kankaanpäässä ja niiden vastuullisena hoitajana toimii Porin prikaati. Kuninkaanlähteen radat:

 • 150 metrin kiväärirata (12 ampumapaikkaa)
 • 50 metrin ampumahiihtorata (pienoiskiväärirata, 20 paikkaa)

Molempia ratoja käyttävät Porin prikaati, ampumaseurat ja yhdistykset.

Hätilä

Hätilän ampumaradat sijaitsevat Hämeenlinnan kunnassa ja ne ovat Panssariprikaatin hoidossa. Hätilässä on

 • kolme 150 metrin kiväärirataa (20, 35 ja 40 ampumapaikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (40 paikkaa; 10, 50, 100 ja 150 metrin ampumatasat).
 • Hätilän ampumaratoja käyttävät Panssariprikaati, viranomaiset, ampumaseurat ja yhdistykset.

Merivoimien ampumaradat

Baggby

Uudenmaan prikaatilla on Baggbyn ampuma-alueella Raaseporin kunnassa viisi rataa. Radoilla ammutaan yhteensä noin 360 000 laukausta vuodessa. Alueeseen kuuluvat seuraavat radat:

 • 150 metrin kiväärirata (30 ampumapaikkaa, myös viranomaiskäytössä)
 • 300 metrin kiväärirata (26 ampumapaikkaa)
 • 25 metrin pistoolirata (20/20 paikkaa)
 • 100 metrin riistamaalirata (Janter 96 -ampumaratalaitteisto)
 • Haulikkorata (riistamaaliradan yhteydessä)

Pansio

Rannikkolaivasto hoitaa ja käyttää Turun Pansiossa 25 metrin pistoolirataa.

Russarö

Russarössä Hangon kunnan alueella on Uudenmaan prikaatin hoitama 30-paikkainen 150 metrin kiväärirata. Rata on Merivoimien, ampumaseurojen ja yhdistysten käytössä.

Syndalen

Uudenmaan prikaatin hoitamalla Syndalenin ampuma-alueella Hangossa on 100 ja 300 metrin kivääriradat sekä liikemaalirata. Ratoja käyttävät Merivoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu, Kaartin jääkärirykmentti, viranomaiset, ampumaseurat ja yhdistykset.

Upinniemi

Rannikkoprikaati ylläpitää ja käyttää Kirkkonummen Upinniemessä viittä ampumarataa. Upinniemen ampuma-alueeseen kuuluu:

 • yksi 300 metrin kiväärirata
 • kaksi 150 metrin kiväärirataa
 • 25 metrin pistoolirata
 • liikeammuntarata.

Gyltö

Paraisilla sijaitsevaa Gyltön ampuma-aluetta hoitaa Uudenmaan prikaati. Sitä käyttävät merivoimat, ampumaseurat ja yhdistykset. Ampuma-alueelle kuuluu

 • 300 metrin kiväärirata (20 ampumapaikkaa, 150 metrin ampumatasa)
 • 25 metrin pistoolirata (20 paikkaa).

Ilmavoimien ampuma-alueet

Luonetjärvi

Ilmasotakoulun ylläpitämällä ampumarata-alueella Jyväskylän Luonetjärvellä on käytössä 150 ja 300 metrin kiväärirata, 50 metrin pienoiskivääri- ja liikemaaliradat sekä 25 metrin pistoolirata.

Ratoja käyttävät Jyväskylän varuskunnan joukkojen lisäksi muut Puolustusvoimien joukko-osastot, viranomaiset, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) sekä reserviläisjärjestöt ja ampumaseurat.
 

Pirkkala

Satakunnan lennosto hoitaa Pirkkalassa viittä ampumarataa, jotka ovat myös ampumaseurojen ja yhdistysten sekä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen, tiedustelulaitoksen ja johtamisjärjestelmäkeskuksen käytössä. Alueella on seuraavat radat:

 • 150 metrin kiväärirata (40 ampumapaikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (40 paikkaa)
 • 25 metrin pistoolirata (60 paikkaa)
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (60 paikkaa)
 • 100 metrin liikkuvan maalin rata
 • SPOL-toimintarata

Rissala

Karjalan lennoston ampuma-alueella Rissalassa on 300 metrin kiväärirata, 25 metrin pistoolirata ja 150 metrin liikkuvan maalin rata. Aluetta käyttää Karjalan lennoston lisäksi Pohjois-Savon aluetoimisto.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ampuma-alueet

Varikontie, Haapajärvi

Puolustusvoimien kolmas logistiikkarykmentti ylläpitää Haapajärvellä 300 metrin kiväärirataa ja 25 metrin pistoolirataa. Kumpikin rata on puolustusvoimien ohella viranomaisten, ampumaseurojen ja yhdistysten käytössä.

Skinnarvik

Skinnarvikissa Kemiönsaaren kunnassa on puolustusvoimien toisen logistiikkarykmentin ylläpitämä ampuma-alue. Alueeseen kuuluvat 150 metrin kiväärirata ja 25 metrin pistoolirata, joista molemmilla on kymmenen ampumapaikkaa. Radat ovat Merivoimien, puolustusvoimien logistiikkalaitoksen, ampumaseurojen ja yhdistysten käytössä.

Tammelan aluevarasto

Puolustusvoimien toinen logistiikkarykmentti ylläpitää Tammelan aluevarastolla 150 metrin kiväärirataa ja 25 metrin pistoolirataa. Radat ovat puolustusvoimien lisäksi viranomaisten, ampumaseurojen ja yhdistysten käytössä.

Uudenkylän aluevarasto

Orimattilassa Uudenkylän aluevarastolla on ensimmäisen logistiikkarykmentin hoitama ampuma-alue. Alueeseen kuuluu 25 metrin pistoolirata ja 50 metrin pienoiskiväärirata. Ratoja käyttävät puolustusvoimien ohella viranomaiset, ampumaseurat ja yhdistykset.

Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Lakiala

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella on Ylöjärven Lakialassa 25 metrin pistoolirata, jolla ammutaan noin 2500 laukausta vuodessa.

Maanpuolustuskorkeakoulu

Tuusula

Maanpuolustuskorkeakoulu ylläpitää ja käyttää Tuusulassa sisätiloissa toimivaa 25 metrin pistoolirataa.

Ampumarataesittelyjä

Hamina

Maasotakoulu hoitaa Haminassa 25 metrin pistoolirataa ja 50 metrin pienoiskiväärirataa. Pistooliradalla on 35 ampumapaikkaa ja pienoiskivääriradalle mahtuu 40 ampujaa. Puolustusvoimat on aikeissa siirtää ampumaradan toiminnot Lupinmäen ampuma-alueelle.

Heinuvaara

Jääkäriprikaatin ylläpitämällä ja käyttämällä Heinuvaaran ampuma-alueella on yksi 150 metrin kiväärirata. Radalla on 30 ampumapaikkaa ja siellä ammutaan vuodessa noin 5 000 laukausta. Se on Jääkäriprikaatin lisäksi Lapin lennoston käytössä.

Hiukkavaara

Oulun kunnassa sijaitsevaan Hiukkavaaran ampuma-alueeseen kuuluu yhdeksän rataa. Alue on Kainuun prikaatin hoitama, mutta kaikki siihen kuuluvat radat ovat myös yhdistysten ja ampumaseurojen käytössä. Hiukkavaaran alueella on seuraavat radat:

 • 150 metrin kiväärirata (30 ampumapaikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (60 ampumapaikkaa)
 • Kaksi 30-paikkaista 25 metrin pistoolirataa
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (40 ampumapaikkaa)
 • 100 metrin riistamaalirata (2 ampumapaikkaa)
 • Sotilaspoliisi- ja Practical-rata (5 ampumataskua)
 • 50 metrin villikarjurata (3 ampumapaikkaa)
 • Haulikkorata (3 ampumapaikkaa)

Kivääriratoja, A-pistoolirataa sekä sotilaspoliisi- ja Practical-rataa käyttävät yhdistysten ja ampumaseurojen ohella Kainuun prikaati, puolustusvoimien logistiikkalaitos ja viranomaiset.

Hoikanportti

Hoikanportin ampuma-alueella Kajaanissa on kymmenen ampumarataa. Alue on Kainuun prikaatin hoitama ja siellä ammutaan noin miljoona laukausta vuodessa. Hoikanportissa on seuraavat radat:

 • neljä 150 metrin kiväärirataa (30, 40, 40 ja 60 ampumapaikkaa)
 • 300 metrin kiväärirata (60 paikkaa ja näyttösuoja)
 • 50 – 100 metrin sekä 70 – 100 metrin liikemaaliradat
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (40 paikkaa)
 • Pistoolirata, jolla 20 + 20 ampumapaikkaa
 • Haulikkorata

Hälvälä

Hollolan kunnassa sijaitseva Hälvälän ampuma-alue on Panssariprikaatin ylläpitämä. Sitä käyttävät Panssariprikaatin lisäksi myös Kaartin jääkärirykmentti, puolustusvoimien logistiikkalaitos ja -keskus sekä ampumaseurat ja yhdistykset. Puolustusvoimat luopuu alueesta vuoteen 2035 mennessä. Alueella on seuraavat radat:

 • 150, 200 ja 300 metrin kivääriradat (30, 20 ja 40 paikkaa)
 • 50 metrin pienoiskiväärirata (40 ampumapaikkaa)
 • 25 metrin pistoolirata (50 ampumapaikkaa)
 • 50 metrin ampumahiihtorata (30 paikkaa)
 • Harjoitusalueet (isoimmat, eli yli 100 neliökilometriä)

Rovajärvi

Rovajärven harjoitusalue on puolustusvoimien käytössä olevista harjoitusalueista suurin ja sijaitsee Rovaniemen, Kemijärven, Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien alueilla. Se on Länsi-Euroopan suurin sotilaiden harjoitusalue. Rovajärvi on puolustusvoimien pääampuma-alue ja sen pinta-ala on 1070 neliökilometriä, josta maalialuetta on noin kolmannes.

Rovajärven aluetta käytetään erityisesti suurimpiin valtakunnallisiin sotaharjoituksiin, joihin voi osallistua jopa 3500 henkilöä. Harjoitusaluetta käytetään noin 200 päivänä vuodessa, joista ammuntapäiviä on keskimäärin 135. Ammuntapäivinä alueen muu käyttö on kokonaan tai osittain rajoitettu.

Vuosanka

Vuosangan ampuma- ja harjoitusalue sijaitsee Kuhmossa ja sen laajuus on noin 138,5 neliökilometriä, josta maalialuetta on noin 34 neliökilometriä. Vuosangan alue on puolustusvoimien toiseksi suurin harjoitusalue. Siellä järjestetään pääasiassa kovapanosammuntoja monenlaisella kalustolla, taisteluharjoituksia ja muita koulutustapahtumia.

Siviileillä on vapaa kulkuoikeus ampuma- ja harjoitusalueella aikana, jolloin alueella ei pidetä kovapanosammuntoja tai sitä ei käytetä joukkojen ryhmitysalueena. Jos aluetta käytetään ryhmitysalueena ammuntojen ulkopuolella, siviilien – esimerkiksi metsästäjien – liikkumista ei estetä teiden suunnassa.

Kyläjärvi

Kyläjärven ampuma- ja harjoitusalueen koko on noin 110 neliökilometriä ja se sijaitsee Sodankylän ja Kittilän välisen valtatien etelä- ja pohjoispuolilla. Kyläjärven aluetta on laajennettu noin 30 neliökilometrillä, minkä ansiosta siellä voidaan ampua nykyisin myös ilmatorjunta-aseilla. Kyläjärven alue on Puolustusvoimien käytössä olevista harjoitusalueista neljänneksi suurin.

Pohjankangas

Pohjankankaan ampuma-alue sijaitsee Niinisalon varuskunta-alueen pohjoispuolen harjualueella jakautuen Kankaanpään, Karvian ja Honkajoen kuntien alueille. Pohjankankaan ampuma-alueen koko on hieman yli sata neliökilometriä ja harjoitusjoukot käyttävät sitä 220–250 vuorokautena vuodessa.

Pohjankankaalla ammutaan kovapanosammuntoja, joissa ovat käytössä tykistön sekä jalkaväen eri aseet. Harjoitusalueella käytetään tela-ajoneuvojen ohella lähes kaikkia muita puolustusvoimien ajoneuvoja.

Hukkakero

Hukkakeron harjoitusalue on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Jääkäriprikaatin käytössä. Sen pinta-ala on noin 286 neliökilometriä, mikä tekee siitä puolustusvoimien kolmanneksi suurimman harjoitusalueen. Hukkakeron harjoitusalue sijaitsee Kittilän kunnassa.

 
´