Hyppää sisältöön

Puolustusvoimain komentaja

Puolustusvoimain komentajana toimii kenraali Janne Jaakkola.

Puolustusvoimain komentaja johtaa Puolustusvoimia. Komentaja päättää Puolustusvoimien tehtävien toteuttamisesta ja voimavarojen käytöstä. Hän ohjaa Puolustusvoimien toimintaa tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Puolustusvoimain komentaja tekee sotilaallisen maanpuolustuksen strategiset päätökset ja käskee tehtävät puolustushaaroille sekä Maanpuolustuskorkeakoululle. Puolustusvoimain komentajan suoranaisia alaisia ovat

 • Maa-, Meri- ja Ilmavoimien komentajat
 • Pääesikunnan päällikkö
 • Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Puolustusvoimain komentaja johtaa koko Puolustusvoimia. Hänen suoria alaisiaan ovat puolustushaarakomentajat, Pääesikunnan päällikkö ja Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori.

Sotilaskäskyasioissa Puolustusvoimain komentaja on suoraan tasavallan presidentin alainen. Komentaja vastaa Puolustusvoimia koskevien päätösten toimeenpanosta tasavallan presidentille tai valtioneuvostolle.

Pääesikunta on Puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla keskushallintoviranomainen. Komentajan käskemät tai koko Puolustusvoimia koskevat merkittävät asiat valmistelee Pääesikunta.

Puolustusvoimain komentaja osallistuu Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksiin valtakunnan puolustusta koskevissa asioissa.

Kenraali Janne Jaakkola (s. 1967)

 • Ylioppilas, Tuureporin lukio 1986
 • Kadettikoulu 1987–1990
 • Opetusupseeri, Laskuvarjojääkärikoulu 1990–1993
 • Kapteenikurssi 1994
 • Komppanian päällikkö, Laskuvarjojääkärikoulu 1994–1996
 • Toimistopäällikkö, Laskuvarjojääkärikoulu 1996–1997
 • Esiupseerikurssi 1997–1998
 • Toimistoupseeri, Utin jääkärirykmentti 1998–2000
 • Yleisesikuntaupseerikurssi, Forsvarets Stabsskole, Norja 2000–2001
 • Toimistopäällikkö, Utin jääkärirykmentti 2001–2002
 • Osastoesiupseeri, Läntisen Maanpuolustusalueen esikunta 2002–2004
 • Kriisinhallintatehtävä, KFOR/Kosovo 2003
 • Osastoesiupseeri, Pääesikunnan tiedusteluosasto 2004
 • Puolustusvoimain komentajan adjutantti 2004–2007
 • Pataljoonan komentaja, Utin jääkärirykmentti 2007–2010
 • Kriisinhallintatehtävä, ISAF/Afganistan 2009
 • Erikoisoperaatio-osaston johtaja (EUBG), Utin jääkärirykmentti 2010–2011
 • Vanhempi osastoesiupseeri, puolustusministeriö 2011–2013
 • Esikuntapäällikkö, Porin prikaati 2013–2015
 • Sektorin johtaja, Pääesikunnan suunnitteluosasto 2015–2017
 • Erityistehtävä, Pääesikunnan logistiikkaosasto 2017
 • Logistiikkapäällikkö, Pääesikunta 2018–2020
 • Pääesikunnan suunnittelupäällikkö 2021–2022
 • Puolustusvoimien strategiapäällikkö 2023–2024
 • Puolustusvoimain komentaja 1.4.2024–

Tiedotteet

Puheet

 
´