Hyppää sisältöön

Hakeutuminen

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen ympäri vuoden. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman asepalveluksen suorittamista. Haku tapahtuu kirjautumalla Puolustusvoimien sähköiseen asiointipalveluun.

Kriisinhallintatehtäviin haluavat hakeutuvat ensin sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen. Hakija pyrkii  toimintavalmiuteen yleishakemuksella. Vain tiettyyn rotaatioon tai operaatioon ei voi hakeutua, mutta tehtävä- ja operaatiotoiveen voi esittää haun yhteydessä.

Miten haen?

Hakeutuminen tapahtuu Puolustusvoimien sähköisessä asiointipalvelussa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/

Toimintavalmiuspäätöksen voi saada vain hakeutumalla. Sitä ei voi uusia esimerkiksi soittamalla Porin prikaatiin. Valinnoissa ovat mukana ne henkilöt, joiden toimintavalmius on voimassa. Toimintavalmiuspäätöksen saatuaan henkilö on sitoutunut käskystä saapumaan kriisinhallintakoulutukseen tai -palvelukseen.

Hakemuksen käsittelyn jälkeen (muun muassa hakijan taustatietojen tarkastus) hakijalle ilmoitetaan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti. 

HUOM! Merivoimat ei tällä hetkellä ota reserviläisiä kriisinhallinnan toimintavalmiuteen. 

Hakeutumisjaksot

Haku on käynnissä ympäri vuoden. Toimintavalmiushakemukset käsitellään Porin prikaatissa hakeutumisjaksojen mukaisesti. Jaksoja on neljä vuodessa. Kaikkiin jakson aikana tulleisiin hakemuksiin vastataan samaan aikaan ja toimintavalmiuspäätökset pyritään postittamaan hakijoille kuukauden kuluttua kunkin hakujakson päättymisestä.

 • hakeutumisjakso 16.8. – 15.11.
  • 12 kk:n toimintavalmiusjakso hyväksytyille alkaa 1.1.
 • hakeutumisjakso 16.11. – 15.2.
  • 12 kk:n toimintavalmiusjakso hyväksytyille alkaa 1.4.
 • hakeutumisjakso 16.2. – 15.5.
  • 12 kk:n toimintavalmiusjakso hyväksytyille alkaa 1.7.
 • hakeutumisjakso 16.5. – 15.8.
  • 12 kk:n toimintavalmiusjakso hyväksytyille alkaa 1.10.

Yleiset kelpoisuusehdot

 • Suomen kansalaisuus
 • hyvin (arvosana vähintään 3/3, vanhalla asteikolla tyydyttävä/tyydyttävä) suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus
 • moitteettomat elämäntavat, ei merkintöjä rikosrekisterissä
 • hyvä terveys ja fyysinen kunto
 • BMI-painoindeksi enintään 30
 • 12 minuutin juoksutestissä vähintään 2 300 (esikunta-, valvonta- ja tukitehtävät) tai 2 500 metrin tulos (operatiiviset tehtävät)
 • ei voimakasta yliherkkyyttä ulkoiselle tekijälle, kuten ampiaisenpistolle, ruoka- tai lääkeaineille
 • EU:ssa tai ETA valtiossa myönnetty ajo-oikeus, vähintään B-luokka, ei lyhytaikainen, C-luokan ajo-oikeus katsotaan eduksi
 • Rokotusohjelmat on käsketty operaatiokohtaisesti ja niihin sisältyy myös rokottaminen Covid-19 aiheuttamaa tautia vastaan. Tällä hetkellä vaaditaan perusrokotesarja, 2 rokoteannosta. Toiseksi rokoteannokseksi hyväksytään virallisesti todennettu Covid-19 tauti. Sairastetusta taudista pitää löytyä virallinen todistus tai merkintä potilastiedoissa. Rokotusten aikaväli on 6-12 viikkoa. Lisätietoja tarvittaessa terveystarkastuksiin tai rokotuksiin liittyen: [email protected].

Yleinen kielitutkinto

Reservin upseereilta, kaikilta poliisitehtäviin hakeutuvilta poliiseilta sekä päällystötehtäviin hakeutuvilta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Englannin taito osoitetaan suorittamalla opetushallituksen järjestämä yleinen keskitason (3-4) kielitutkinto (YKI). Hakijan tulee huolehtia tutkinnon suorittamisesta itse.

Ilmoittautumisohjeet, tutkintopaikat sekä muuta lisätietoa löydät Opetushallituksen nettisivuilta

Jäljennöksen hyväksytystä tutkinnosta voi toimittaa suoraan Porin prikaatiin (Porin prikaati, Henkilöstöosasto, Kriisinhallintasektori/hakukäsittelijä, PL 38, 27801 Säkylä). Yleinen kielitutkinto on eduksi haettaessa myös alipäällystön ja miehistön tehtäviin. 

Terveydelliset vaatimukset

Hakijalla tulee olla moitteeton terveys ja hoidetut hampaat, joissa ei ole reikiä. Lääkeaine- tai muu allergia voi olla karsiva tekijä. Monipistoshoitoa vaativa diabetes I ja keliakia estävät kriisinhallintapalveluksen.

Sairauksien tai vammojen ilmoittamatta jättäminen terveydentilaa koskevissa kyselylomakkeissa saattaa johtaa koulutuksen tai palveluksen keskeyttämiseen.

Palveluskelpoisuusluokaksi hyväksytään vain A. Mikäli palveluskelpoisuusluokka on varusmiespalveluksen jälkeen muuttunut, tulee hakijan ottaa yhteyttä omaan aluetoimistoonsa luokan muuttamiseksi. Allergian, astman tai vastaavan paranemisesta vaaditaan erikoislääkärin lausunto. Porin prikaati ei ota kantaa luokan muuttamiseen.

Hakemukset ja liitteet

Hakeutuminen tapahtuu kirjautumalla (vahva tunnistautuminen) Puolustusvoimien sähköiseen asiointipalveluun osoittessa: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/

Mikäli haku ei jostain syystä onnistu sähköisesti voi hakemuksen toimittaa myös paperilla. Hakemuksen ("Hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen") löydät Lomakkeet-sivulta. Lomakkeet (Hakulomake ja terveydentilakysely) saat myös aluetoimistoista. Paperiseen hakemukseen tulee lisäksi liittää:

 • jäljennös voimassa olevasta siviiliajokortista (tilapäinen lyhytaikainen ajokortti tai todistus autokoulun II-vaiheen suorittamisesta eivät kelpaa)
 • suomenkielinen ansioluettelo
 • jäljennökset keskeisistä opiskelu- ja työtodistuksista 
 • jäljennökset hakijalla mahdollisesti olevista voimassa olevista erikoisluvista, joita voivat olla esimerkiksi:
  • ADR
  • sähköpätevyys/sähköturvallisuuskurssi
  • huolto-oikeudet
  • tulityökortti
  • työturvallisuuskortti

Hakeuduttaessa toimintavalmiuteen ei tule lähettää lääkärintodistusta! Lääkärintodistus pyydetään erikseen kriisinhallintakoulutukseen valituilta henkilöiltä.

Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta. 

 
´