Hyppää sisältöön

Sotilas ampumassa ilmatorjuntaohjusta Lohtajalla. Kuva Thomas Lichtfiled, Puolustusvoimat.

Alueiden vastuulliset hoitajat

Kullakin puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueella on oma vastuullinen hoitajansa.

Vastuullisena hoitajana toimii tehtävään nimitetty joukko-osasto tai hallintoyksikkö, joka vastaa monista alueen käyttöön liittyvistä käytännön toimista. Suuresta osasta alueita vastaavat joukko-osastot.

Vastuullinen hoitaja ottaa vastaan kysymyksiä ja ilmoituksia ampuma-alueensa asioista. Hoitajalta voi esimerkiksi kysyä ratojen käyttövuoroista tai ammuntojen vaikutuksista lähiympäristöön.

Hoitajan tehtävät

Vastuullinen hoitaja vastaa alueen ylläpidosta ja kehittämisestä. Se määrittelee alueelle tavoitteet, jotka sen tulisi täyttää – alueen tavoitteeksi on voitu määritellä esimerkiksi se, että varusmiehet voivat harjoitella alueella perus- ja taisteluammuntoja. Vastuullisen hoitajan velvollisuuksiin kuuluu myös huolehtia alueen varo- ja turvajärjestelyistä.

Ampuma- ja harjoitusalueiden vastuulliset hoitajat seuraavat, miten paljon ampumatarvikkeita alueilla käytetään vuosittain. Ne huolehtivat alueiden käytön hallinnoinnista myös muun muassa jakamalla käyttövuorot.

Hoitovastuussa olevat joukko-osastot ja hallintoyksiköt seuraavat alueiden käytön vaikutuksia ympäristöön ja pitävät tarvittaessa tiedotustilaisuuksia seudun asukkaille. Vastuullisten hoitajien tehtäviin kuuluu yhteistoiminta alueiden muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi neuvottelut viranomaisten kanssa ja osallistuminen kaavoitukseen liittyviin lausuntoprosesseihin.

 
´