Hyppää sisältöön

Ohjesäännöt ja oppaat

Ohjesääntötiedostot ovat pdf-muodossa ja niiden katseluun tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelmaa.

Ohjelman saat ladattua ilmaiseksi Adoben verkkosivuilta. Ohjelman Tiedostojen lataaminen voi kestää hetken.

Tiedostoista, jotka ovat 2 Mt isompia mainitaan tiedoston koko.
 

Ohjesäännöt ja oppaat

 

Johtajan käsikirja 2012

Tarkoitettu puolustusvoimien henkilöstön johtaja- ja kouluttajakoulutuksen sekä esimies- ja vuorovaikutusvalmennuksen tueksi ja oppimateriaaliksi.

13,5 Mt

Jääkärijoukkueen ja -ryhmän käsikirja 2018

Jääkärijoukkueen ja -ryhmän käsikirja käsittelee jääkärijoukkueen taistelun johtamisen erityispiirteitä. Käsikirja on tarkoitettu varusmiesten, reserviläisten ja henkilökunnan koulutukseen.

8,10 Mt

Kevytasekäsikirja 2019

Joukolla on mahdollisuus voittaa taistelu vain, jos taistelijat tuntevat hyvin aseiden ominaisuudet ja hallitsevat perusteellisesti niiden käytön.

4.52 Mt

Kouluttajan opas 2007

Tarkoitettu sekä palkatulle henkilöstölle että asevelvollisille antamaan koulutustapahtumien suunnittelun ja toteutuksen perusteita.

Liikuntakoulutuksen käsikirja 2015 (ePub)

Opas liikuntakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen varusmiehille ja kouluttajille.

29,2 Mt

Liikuntakoulutuksen käsikirja 2015 (PDF)

Opas liikuntakoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen varusmiehille ja kouluttajille.

8,6 Mt

Luonnonmuonaohje 1985

Ohjeessa käsitellään suoraan luonnosta saatavien elintarvikkeiden eli luonnonmuonien hankintaa ja hyväksikäyttöä.

6,6 Mt

Merisotilaan käsikirja 2010

Esittelee Suomen meripuolustusta, merivoimien joukko-osastoja, palvelusta aluksilla, linnakkeilla ja rannikkojoukoissa, taisteluvälineitä sekä merimiestaitoja.

19,4 Mt

Panssarintorjuntaohjusjärjestelmä 83 M ampujan käsikirja 1993

Antaa pst-ohjusjärjestelmä 83M:stä tekniset perustiedot, jotka ovat välttämättömiä koulutuksen ja käytön kannalta.

2,6 Mt

Rynnäkkökiväärin käsikirja 1985

Rynnäkkökiväärin käsikirja käsittelee rynnäkkökiväärin käyttöä sekä huoltoa.

12,1 Mt

Sotilaan käsikirja 2020

Sotilaan käsikirja antaa yleiset perusteet sotilaan taitojen oppimiselle kaikissa puolustushaaroissa.

44,5 Mt

 

Sotilasmerenkulkuohje (päivitetään parhaillaan)

Päivitetty ohje julkaistaan mahdollisimman pian.

 

Sotilasmerkistö ja lyhenteet 2005

SML-opas on operatiivisen suunnittelun ja sotilaallisen johtamisen apuväline. Se on tarkoitettu yhdenmukaistamaan erilaisten peite- ja karttapiirrosten sekä esitysten laatimista ja tulkitsemista.

Sotilaspedagogiikan perusteet 1998

Sotilaspedagogiikan perusteet antaa teoriapohjan sotakelpoisen joukon kouluttamiselle- korostaen samalla yksilöön kohdistuvan koulutuksen tärkeyttä.

 

Sulkeisjärjestysopas 2016

Tässä oppaassa ohjeistetaan sulkeisjärjestys jalan (ml. toiminta ajoneuvossa), suksilla ja polkupyörällä.

6.25 Mt

Suojelun käsikirja 1996

Suojelun käsikirjaan on koottu perustiedot ABC- ja polttoaseita sekä niiden vaikutuksista ihmiseen, materiaaliin ja luontoon.

23,7 Mt

Suojelumies 1992

Suojelumies-opas on tarkoitettu lähinnä varusmiesten suojelukurssien oppikirjaksi.

4,3 Mt

Taistelijan opas 2013

Taistelijan opas antaa perusteet jokaiselle taistelijalle kuuluvien taitojenharjoittelulle ja taisteluvälineiden käytölle.

25,3 Mt

Talvikoulutusopas 2004

Oppaassa keskitytään talven aiheuttamien vaikutusten kuvaamiseen, olosuhteiden huomioon ottamiseen johtamistoiminnassa sekä mieskohtaisissa toiminnoissa.

15,8 Mt

Varusmies 2020 (ePub)

Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle ePub-muodossa. Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

37,3 Mt

 

Varusmies 2021

Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle PDF-muodossa. Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

10,0 Mt

Yleinen palvelusohjesääntö 2017

Yleinen palvelusohjesääntö luo yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit puolustusvoimien sotilashenkilöstölle.

11,2 Mt

Sotilaspuvut ja -merkit

Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen

Normilla määrätään kunniamerkkien kantamisesta suomalaisissa sotilaspuvuissa ja puolustusvoimien virkapuvuissa.

Merkit ja tunnukset M/05 ja M/04

Merkkien ja tunnusten sijainnit maastosuojavaatteissa.

Kuva Puolustusvoimat.

Sotilas- ja virkapukunormit

Sivustolla kerrotaan lisää puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista sekä sotilaspuvun käyttämisestä.

Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset

44 Mt

Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset, tekstiosa

Taistelijan vaatetus M/05 2013

Vaatetusvarustus M05 käyttöohjeita

19,6 Mt

Ohjeet

Ohje maastopuvun M05 reserviläiskäytöstä 2016

Asiakirjalla annetaan Puolustusvoimien hallintoyksiköille ja reserviläisjärjestöille ohjeita reserviläisten ja ei-asevelvollisten sekä sitoumuksen tehneiden henkilöiden omien M05 RES -maastopukujen käytöstä Puolustusvoimien harjoituksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Ohje R-alueelle lentämisestä

Normilla annetaan ohjeet puolustusvoimien lupamenettelyyn, jossa käsitellään hakemukset lentämisestä pysyville ilmailulta rajoitetuille alueille.

Puolustusvoimien someohjeet varusmiehille ja reserviläisille

Ohjeita sosiaalisessa mediassa toimimisesta yksityisyyden ja operaation turvallisuuden varmistamiseksi

Sosiaalisessa mediassa toiminnan ohje varusmiehille ja reserviläisille - asiakirjan liite

Ohjeita sosiaalisessa mediassa toimimisesta yksityisyyden ja operaation turvallisuuden varmistamiseksi.

Terveystarkastusohje 2012

4,4 Mt

Sotilaan fyysinen toimintakyky

1,1 Mt