Hyppää sisältöön

Edut ja palkkaus

Meille osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä voimavara. Tarjoamme merkityksellisen ja luotettavan työpaikan kehittyvässä toimintaympäristössä.

Edut

Puolustusvoimat tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia palvelussuhde-etuja. Työntekijämme ovat kaikkein tyytyväisimpiä me-henkeen, omaan työtehtävään sekä johtamiseen. Pidämme huolta henkilöstöstämme tarjoamalla joustavuutta työaikoihin, etä- ja viikkoliikuntamahdollisuuden sekä kattavat työterveyspalvelut. 

Liikunta: Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden liikuntaan työajalla viikkoliikunnan muodossa. Viikkoliikuntaa on mahdollista harrastaa työtehtävien niin salliessa 2-3 tuntia viikossa. Etua käytetään aktiivisesti ja se ylläpitää niin fyysistä kuin psyykkistä työhyvinvointia. Lisäksi tarjoamme kattavia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen: Me Puolustusvoimissa kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa osaamistaan ja panostamme jatkuvaan koulutukseen. Henkilöstölle on tarjolla laajoja täydennyskoulutusmahdollisuuksia, joiden tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ammattitaitoa sekä luoda valmiuksia työtehtävien, -menetelmien ja -välineiden hallintaan. 

Meillä on käytössä tehtävä- ja seuraajasuunnittelu, joka mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen ja hakeutumisen erilaisiin tehtäviin Puolustusvoimien sisällä. Lisäksi voit hyödyntää henkilökiertoa valtionhallinnon sisällä, joka mahdollistaa kaikille henkilöstöryhmille määräaikaisen työskentelyn toisessa organisaatiossa Puolustusvoimien ulkopuolella ja on yksi työkalu suunnitelmallisessa osaamisen kehittämisessä.

Joustavat työaika- ja etätyömahdollisuudet: Tarjoamme mahdollisuuden joustaviin työaikajärjestelyihin liukuvan työajan muodossa. Etätyö tai hajatyö on lähtökohtaisesti mahdollista kaikissa Puolustusvoimien hallintoyksiköissä tehtävien sallimissa rajoissa. Jos oma työ on mahdollista suorittaa etänä, voi siihen käyttää 12 työpäivää kuukaudesta. 

Palvelussuhdeasuminen: Työntekijöillämme on mahdollisuus saada palvelussuhdeasunto työssäkäyntialueelta. Asuntoon voit saada Puolustusvoimien vuokratukea neljän vuoden ajan, mikäli sinulla ei ole omistusasuntoa kyseisellä työssäkäyntialueella. Erityisesti sotilastehtävissä sijoituspaikkojen ja tehtävien vaihtuminen on osa luonnollista urakehitystä, jolloin asumispalvelut ovat suureksi avuksi käytännön elämän järjestelyissä.

Virkistysalueet: Puolustushallinnon virkistysalueet ovat vapaa-ajan viettämiseen tarkoitettuja kohteita, joihin Puolustusvoimien kaikilla työntekijöillä on käyttöoikeus. Kohteet sijaitsevat eri puolella Suomea: Kuusamossa, Merikarvialla ja Taipalsaarella. Alueet sijaitsevat monipuolisten harrastusmahdollisuuksien äärellä ja rauhallisille lapsiystävällisille alueille voit suunnata vaikka koko perheen voimin.  
 

Palkkaus

Voimassa olevat Puolustusvoimien palkkataulukot löydät tästä.

Puolustusvoimissa henkilöstön palkkaus muodostuu kahdesta osasta, tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Järjestelmällä kannustetaan työssä menestymiseen. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen. Tehtävien vaativuus määritetään seuraavilla arviointijärjestelmillä:

  • erikoisupseerien sekä siviilien johto- ja asiantuntijatehtävät (ESJA)
  • siviilitehtävät (SIV)
  • upseerien, sotilaspappien ja sotilaskapellimestarien tehtävät (JSA)
  • aliupseeritehtävät (AU)

Puolustusvoimien avoimien tehtävien hakuilmoituksessa mainitaan tehtävän vaativuusluokka ja sitä vastaavan palkan suuruuden voit tarkistaa palkkataulukosta. Esimerkiksi "SIV 8" tarkoittaa vaativuusluokkaa 8. ESJA -vaativuusluokissa palkkaus ilmoitetaan palkkahaarukkana esim. ESJA 8-9, jossa lopullinen palkkaus riippuu koulutuksesta ja kokemuksesta. 

Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on 17 % ensimmäisen kuuden kuukauden ajan. Vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies arvioi työntekijän henkilökohtaista työssä menestymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtainen palkanosa on korkeintaan 37 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Palkanlisät

Tietyissä Puolustusvoimien tehtävissä voidaan maksaa esimerkiksi lento- ja meripalvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia. Lisät voivat nostaa ansiotasoa merkittävästi.

Esimerkkejä lisistä ja korvauksista:

Virkamiehen osallistuessa sotilaalliseen harjoitukseen hänelle maksetaan harjoituskorvauksena 131,02 euroa vuorokaudelta.

Lentoteknillinen vastuu- ja vaaralisä on työvuosista ja palvelussitoumuksesta riippuen 307,10 – 1239,98 €/kk, mikäli tehtävän on määritelty sisältävän kyseisen lisän.

Meripalveluvuorokausilta maksetaan meripalvelukorvaus (66,53 - 160,94 € + veroton päiväraha). Meripalvelupäiväraha on kokopäiväraha tai osapäiväraha. Se voidaan maksaa korotettuna 64,48 eurolla, jos alus ei ole kotisatamassa kello 16.00 – 08.00. Satamavahtiin määrätylle virkamiehelle maksetaan meripalvelukorvaus 94,41 eurolla korotettuna.

Esimerkkejä kokonaisansioista:

Henkilöstösuunnittelija (SIV 9): Aloittavan henkilön palkka on 3 010,28 €/kk

ICT-erityisasiantuntija, siviilitehtävä (ESJA 11-12): Aloittavan henkilön palkka koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen on 4 328,20 - 4 590,48 €/kk. Jos henkilö osallistuu esimerkiksi viikon mittaiseen harjoitukseen, hänelle maksetaan palkan lisäksi harjoituskorvausta 131,02 € x 7 pv = 917,14 €

Järjestelmäinsinööri, erikoisupseeri (ESJA 8-9): Aloittavan henkilön palkka on koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen 3 558,45 - 3 813,08 €/kk. Alusympäristössä tapahtuvaan tehtävään voi liittyä meripalveluvuorokausia, joilta maksettavat lisät voivat korottaa kuukausiansiota merkittävästi. 

Opetusaliupseeri (AU 5): Aloittavan henkilön palkka on 2 569,86 €/kk. Lisäksi sotilastehtäviin sisältyy tietty määrä sotaharjoituksia, joista maksetaan harjoituskorvausta 131,02 €/harjoituspäivä sekä mahdollisia pyhätyökorvauksia, joilloin kokonaispalkka määräytyy näiden mukaisesti. 

 

 
´