Hyppää sisältöön

Mies lukee Ruotuväki-lehteä hymyillen

Edut ja palkkaus

Meille osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä voimavara. Tarjoamme merkityksellisen ja luotettavan työpaikan kehittyvässä toimintaympäristössä.

Edut

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa osaamistaan ja panostamme jatkuvaan koulutukseen. Systemaattisen henkilöstösuunnittelun, tehtäväkierron ja seuraajasuunnittelun ansiosta voit kehittää osaamistasi eri tehtävissä Puolustusvoimissa myös siviilinä. Erityisesti sotilaana tehtävien ja sijoituspaikkojen vaihtuminen on luonnollinen osa urakehitystä.

Työntekijämme ovat kaikkein tyytyväisimpiä me-henkeen, omaan työtehtävään sekä johtamiseen. Pidämme huolta työntekijöistämme tarjoamalla joustavuutta työaikoihin, aktiivista tyhy-toimintaa sekä kattavat työterveyspalvelut. Lisäksi meillä on hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet. Autamme myös vuokratuetun palvelussuhdeasunnon etsimisessä, ja henkilökunnalla on käytössä virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön.

Palkkaus

Voimassa olevat Puolustusvoimien palkkataulukot löydät tästä.

Puolustusvoimissa henkilöstön palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Järjestelmällä kannustetaan työssä menestymiseen. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen. Tehtävien vaativuus määritetään seuraavilla arviointijärjestelmillä:

  • erikoisupseerien sekä siviilien johto- ja asiantuntijatehtävät (ESJA)
  • siviilitehtävät (SIV)
  • upseerien, sotilaspappien ja sotilaskapellimestarien tehtävät (JSA)
  • aliupseeritehtävät (AU)

Viittauksia näihin järjestelmiin voit nähdä puolustusvoimien hakuilmoituksissa: esimerkiksi "SIV 8" tarkoittaa vaativuusluokkaa 8. ESJA -vaativuusluokissa palkkaus ilmoitetaan palkkahaarukkana esim. ESJA 8-9, jossa lopullinen palkkaus riippuu koulutuksesta ja kokemuksesta. 

Vuosittain pidettävissä kehityskeskusteluissa esimies arvioi työntekijän henkilökohtaista työssä menestymistä ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtainen palkanosa on korkeintaan 37 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on 17 % ensimmäisten kuuden kuukauden ajan.

Palkanlisät

Tietyissä puolustusvoimien tehtävissä voidaan maksaa esimerkiksi lento- ja meripalvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia. Lisät voivat nostaa ansiotasoa merkittävästi.

Esimerkkejä lisistä ja korvauksista:

Virkamiehen osallistuessa sotilaalliseen harjoitukseen hänelle maksetaan harjoituskorvauksena 131,02 euroa vuorokaudelta.

Lentoteknillinen vastuu- ja vaaralisä on työvuosista ja palvelussitoumuksesta riippuen 307,10 – 1239,98 €/kk, mikäli tehtävän on määritelty sisältävän kyseisen lisän.

Meripalvelupäiväraha on kokopäiväraha tai osapäiväraha.  Se voidaan maksaa korotettuna 64,48 eurolla, jos alus ei ole kotisatamassa kello 16.00 – 08.00. Satamavahtiin määrätylle virkamiehelle maksetaan meripalvelukorvaus 94,41 eurolla korotettuna.