Laajat palvelussuhde-edut antavat aihetta hymyyn. Kuva Puolustusvoimat, Jarno Kovamäki.

Edut ja palkkaus

Meille osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä voimavara.

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään omaa osaamistaan ja panostamme jatkuvaan koulutukseen. Systemaattisen henkilöstösuunnittelun, tehtäväkierron ja seuraajasuunnittelun ansiosta omaa osaamista on mahdollista kehittää eri tehtävissä. Esimerkiksi upseerin uralla tehtävien ja sijoituspaikkojen vaihtuminen on luonnollinen osa urakehitystä.

Pidämme huolta työntekijöistämme tarjoamalla kattavat työterveyspalvelut, joustavuutta työaikoihin ja aktiivista tyhy-toimintaa. Puolustusvoimat voi usein auttaa työsuhdeasunnon löytämisessä, ja henkilökunnalla on käytössä virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön. Meillä on myös hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.

Palkkaus

Puolustusvoimissa henkilöstön palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

Tehtäväkohtainen palkanosa

Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen. Tehtävien vaativuus määritetään seuraavilla arviointijärjestelmillä:

  • erikoisupseerien sekä siviilien johto- ja asiantuntijatehtävät (ESJA)
  • siviilitehtävät (SIV)
  • upseerien, määräaikaisten reserviupseerien, sotilaspappien ja sotilaskapellimestarien tehtävät (JSA)
  • aliupseeritehtävät (AU)

Viittauksia näihin järjestelmiin voit nähdä puolustusvoimien työpaikkailmoituksissa: esimerkiksi "SIV 8" tarkoittaa siviilitehtävien vaativuusluokkaa 8.

Henkilökohtainen palkanosa

Henkilökohtainen työsuoritus arvioidaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Tällöin arvioidaan työntekijän henkilökohtaista työsuoritusta ja tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtainen palkanosa on korkeintaan 37 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on 17 % ensimmäisten kuuden kuukauden ajan.

Palkanlisät

Tietyissä tehtävissä oleville Puolustusvoimien työntekijöille voidaan maksaa tehtyjen suoritusten perusteella esimerkiksi lento- ja meripalvelulisiä ja sotaharjoituskorvauksia. Lisät voivat nostaa ansiotasoa merkittävästi.