Hyppää sisältöön

Pääesikunnan operatiivinen osasto

Operatiivinen osasto ylläpitää ja kehittää puolustusvoimien operatiivista johtamiskykyä ja valmiutta.

Osaston toiminta mahdollistaa

  • puolustusvoimien operatiivisen johtamisen
  • alueellisen koskemattomuuden turvaamisen
  • puolustussuunnitelman toimeenpanon
  • muiden viranomaisten tukemisen
  • osallistumisen kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Operatiivinen osasto ylläpitää ennakoivan päätöksenteon mahdollistavan yhdistetyn valtakunnallisen ja kansainvälisen operatiivisen tilannekuvan. Osasto laatii

  • puolustussuunnitelman ja tarvittavat operaatiokäskyt
  • sotilaallisen kriisinhallinnan operaatiosuunnitelmat ja -käskyt
  • kriisinhallinnan operaatioiden arviointiraportit.

Pääesikunnan operatiivista osastoa johtaa valmiuspäällikkö. Hän on operatiivisen toimialan ja turvallisuustoimialan johtaja. Valmiuspäällikkö johtaa joukkotuotanto-, liikekannallepano-, valmius- ja varautumissuunnittelua sekä puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen kehittämistä. Hän vastaa asevelvollisuusjärjestelmän valtakunnallisesta kehittämisestä.

 
´