Hyppää sisältöön

Kuva Puolustusvoimat.

Sotilastarkkailijaksi hakeutuminen

Sotilastarkkailijaksi hakee vuosittain noin 60 henkilöä, joista kursseille oppilaiksi valitaan reserviläisiä noin 15. Sotilastarkkailijaksi pyritään täyttämällä hakemus sotilaallisen kriisinhallinnan toimintavalmiuteen. 

Hakemuksessa halukkuus sotilastarkkailijan tehtävään ilmoitetaan sarakkeessa ”Tehtävätoivomus ja työkokemus ko. tehtävään”. Halutessaan lomakkeessa voit esittää myös toivomuksen operaatiosta.

Hakemuksen voi jättää ympäri vuoden. Hakemukset käsitellään neljästi vuodessa samaan aikaan muiden kriisinhallintatehtäviin pyrkivien hakemusten kanssa.

Tällä hetkellä sotilastarkkailijan tehtävään toivotaan erityisesti entistä enemmän naishakijoita.

Kelpoisuusehdot

  • koulutus ammattiin (esimerkiksi opettaja, poliisi, insinööri)
  • vähintään kaksi hyvin arvosanoin suoritettua palvelusta kriisinhallintatehtävissä
  • sotilasarvo vähintään luutnantti
  • hyvä fyysinen kunto ja terveys
  • ei voimakasta yliherkkyyttä ulkoiselle tekijälle kuten ampiaisenpistolle, ruoka- tai lääkeaineelle
  • vähintään B-luokan suomalainen ajokortti (UNTSO-operaatioissa luokka C tai C1)
  • Opetushallituksen yleinen englannin keskitason kielitutkinto
  • tietokonetaidot
  • henkiön ikä tulee olla palveluksen aikana korkeintaan 54 vuotta

Koulutus

Sotilastarkkailijat koulutetaan Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen UNMEM-kurssilla. Kurssilla on omat linjat sotilastarkkailijoille, sotilasneuvonantajille ja yhteysupseereille. Koulutus koostuu luennoista, oppitunneista ja käytännön harjoituksista.

Kaikki sotilastarkkailijatehtävään valitut osallistuvat UNMEM-kurssin lisäksi Porin prikaatin kriisinhallintakeskuksessa erilliseen koulutus- ja valintatilaisuuteen. Tilaisuus kestää 12 päivää ja se järjestetään ennen varsinaiseen operaatioon lähtöä.

 
´