Hyppää sisältöön

Sotilas- ja virkapuvut

Puolustusvoimissa ammattisotilaan tai sotilaallisen kriisinhallinnan palveluksessa oleva on velvollinen käyttämään sotilaspukua, jollei toisin määrätä.

Edellä mainitun henkilön on käytettävä sotilaspukua myös 

  • virallisissa tilaisuuksissa, joissa tasavallan presidentin on ilmoitettu olevan läsnä
  • puolustusvoimien lippujuhlapäivän tai valtiollisen juhlapäivän johdosta järjestettävissä virallisissa tilaisuuksissa ja
  • sotilashautajaisissa.

Muissa tilaisuuksissa sotilaspuvun käyttö määräytyy tilaisuuden luonteen mukaan.

Sotilaspuvun ja siihen kuuluvan pukineen käyttö on kielletty puoluepoliittisessa toiminnassa, vaalimainonnassa ja mielenosoituksissa eikä sen käyttöä vapaa-ajalla pidetä suotavana julkisissa mielipiteenilmaisun kaltaisissa tilaisuuksissa. Poliittisessa tilaisuudessa sotilaspukua voidaan kuitenkin käyttää esiinnyttäessä käskettynä tai virallisena Puolustusvoimien edustajana. Asettuessaan ehdokkaaksi esimerkiksi kunnallisvaaleihin sotilas ei saa käyttää sotilaspukua puoluepoliittisessa toiminnassa eikä vaalimainonnassa.

Reserviläisellä ja vakinaisesta palveluksesta eronneella (evp-henkilöllä) on oikeus käyttää sotilaspukuja ja sotilaspukineista muodostettavia kokoonpanoja kotimaassa seuraavasti:

  • Kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla
  • Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sekä muiden maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen juhla-, edustus- ja kilpailutilaisuuksissa sekä maanpuolustustapahtumissa, esimerkiksi messuilla maanpuolustustyötä esitellessään
  • Reserviläistoiminnan tai maanpuolustustyön kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvissä juhla-, edustus- ja kilpailutapahtumissa
  • Ammattisotilaan (ml. evp-henkilö) häissä ja hautajaisissa
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallisia valmiuksia palvelevilla kursseilla
  • Toimiessaan oman sodan ajan (poikkeusolojen) yksikkönsä virallisena edustajana yhteistoimintaneuvotteluissa (vast)

Evp-henkilöllä on fyysisestä iästään riippumatta oikeus käyttää sotilaspukua kaikkien em. tilaisuuksien lisäksi myös muissa tilaisuuksissa, joissa siviilihenkilöt käyttävät juhlapukua.

Asevelvollisten oikeudesta käyttää sotilaspukua eri tilaisuuksissa löydät sotilas- ja virkapukunormista.

PVM HPALV 001 Sotilas- ja virkapuvut Puolustusvoimissa (v 2022)
 

PVHSM HPALV 002 Puolustusvoiminen sotilaspukujen käyttömääräykset (v 2022)

          liitteet 1-10

PVHSM HPALV 003 Puolustusvoiminen virkapukujen käyttömääräykset (v 2022)

          liitteet 1-2

Sotilaspuku virka- ja juhlatilaisuuksissa

Yleensä kutakin sotilaspukua vastaa tietty siviilipuku. Tilaisuuden järjestäjä voi kuitenkin erikseen määrätä käytettäväksi jotain tiettyä sotilaspukua tai siviilipukua.

Maastopuvussa paraatipukuna voidaan kantaa rinnassa kannettavia alkuperäiskokoisia kunniamerkkejä. Rintatähtiä ja kaularistejä ei käytetä. Kunniamerkkien käyttämisestä maastopuvussa on aina käskettävä erikseen. 

= arkipuku

Kevyttä palveluspukua käytetään päivystys-, esikunta- ja sisäpalveluksessa sekä palvelukseen liittyvissä tai sen ohessa suoritettavissa toimissa. Sitä ei käytetä kuuluttaessa joukkoon tai osastoon, jolla on asuna maastosuoja-, suoja- tai erikoisvaatetus.

= arkipuku tai tumma puku

Palveluspukua käytetään tavanomaisilla onnittelukäynneillä ja vastaanotoilla, ulkovaltojen edustajien järjestämillä asevoimien tai puolustushaaran vuosipäivän vastaanotoilla, kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvillä vastaanotoilla, sekä tavanomaista juhlallisemmissa tilaisuuksissa ja perhejuhlissa.

= smokki

Pientä juhlapukua käytetään klo 18.00 tai sen jälkeen alkavissa puolustusvoimien piirissä järjestettävillä juhlapäivällisillä ja -illallisilla, kanssakäymisessä ulkovaltojen edustajien kanssa kansallispäivän, asevoimien tai puolustushaaran vuosipäivän tilaisuuksissa (ei kuitenkaan vastaanotoilla) sekä siviilitilaisuuksissa vuosi- tai muun merkkipäivän juhlallisella vastaanotolla. Sotilashäissä kutsuvieraina olevat ammattisotilaat käyttävät pientä juhlapukua.

= frakki

Juhlapukua käytetään klo 18.00 tai sen jälkeen alkavissa itsenäisyyspäivän, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja joukko-osaston vuosipäivän juhlissa sekä tasavallan presidentin kutsuilla. Jos sotilashäissä sulhanen, bestman, morsian tai kaaso on kantahenkilökuntaa, tulee hänen käyttää juhlapukua.

= tumma puku kunniamerkein

Paraatipukua käytetään paraatissa, kunniavartiossa, virallisissa ja sotilaiden hautajaisissa, kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksissa, sotilasvala- ja -vakuutustilaisuudessa, ilmoittauduttaessa ensimmäistä kertaa palvelukseen sekä itsenäisyyspäivän, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja joukon vuosipäivän viettoon liittyvissä, ennen klo 18.00 alkavissa tilaisuuksissa. Pukua käytetään myös joukon luovutus- ja vastaanottokatselmuksessa sekä sen lipun naulaus-, vihkimis-, vastaanotto- ja luovutustilaisuuksissa, siirron, nimityksen, ylennyksen, palkitsemisen ja eron johdosta sekä sotilasvirkaan liittyvän tutkinnon suorittamiseen kuuluvien kurssien päätöstilaisuuksissa.

Ohje maastopuvun M05 reserviläiskäytöstä 2016

Puolustusvoimien käytössä olevien M05-maastopukujen mallisuoja päättyi 26.9.2016. Mallisuojan vapautumisen myötä eri toimittajilla ja yrityksillä on mahdollisuus valmistaa ja myydä Puolustusvoimien käytössä olevien maastopukujen kaltaisia pukuja. 

Tällä asiakirjalla annetaan Puolustusvoimien hallintoyksiköille ja reserviläisjärjestöille ohjeita reserviläisten ja ei-asevelvollisten sekä sitoumuksen tehneiden henkilöiden omien M05 RES -maastopukujen käytöstä Puolustusvoimien harjoituksissa sekä muissa tilaisuuksissa.

Ohje maastopuvun M05 reserviläiskäytöstä 2016 (PDF) 

 

 
´