Hyppää sisältöön

Puolustustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus  

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus PVJJK mahdollistaa puolustusvoimien johtamisen. Keskus järjestää puolustusvoimien tietotekniset palvelut ja sen päätehtäviin kuuluu myös kyberpuolustus.

Johtamisjärjestelmäkeskus on Pääesikunnan alainen laitos. Toimimme 17 paikkakunnalla ympäri Suomen. Palveluksessamme on noin 500 työntekijää, joista suurin osa on siviilihenkilöstöä.

Johtamisjärjestelmäkeskuksen osastot

Keskukseen kuuluu

  • esikunta
  • palveluosasto
  • neljä verkko-osastoa
  • kyberosasto
  • Johtamisjärjestelmäkoulu.

Keskuksen esikunta ohjaa palveluiden tuotantoa. Se valvoo ja ohjaa puolustusvoimien teknisiä järjestelmiä sekä toteuttaa hankinnat. Esikunta antaa asiantuntijatukea keskuksen johtajalle ja osastoille.

Palveluosasto tuottaa operatiiviset tietojärjestelmä- ja tietopalvelut sekä integroi hankitut tieto- ja viestintätekniset palvelut osaksi puolustusvoimien toimintaa.

Verkko-osastot tuottavat hallintoyksiköiden operatiiviset lähitukipalvelut, tukevat harjoitustoimintaa sekä ylläpitävät turvallisuustekniikkaa.

Johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosasto suojaa tietoverkkoja ja -palveluita sekä kehittää kyberpuolustusta. Osasto ylläpitää puolustusvoimien kybertilannekuvaa.

Riihimäellä sijaitseva Johtamisjärjestelmäkoulu on johtamisjärjestelmätoimialan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen toimialakoulu, joka toimii Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan alaisena joukkoyksikkönä. Johtamisjärjestelmäkoulu on koko Puolustusvoimien henkilökunnan täydennyskouluttaja ja siellä toteutetaan myös kybervarusmiesten erikoiskoulutus. Lisäksi koulutusta tarjotaan eri viranomaisten henkilöstölle.

Kumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Suomen Erillisverkot Oy ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Suomen Erillisverkot Oy ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus tuottavat ja ylläpitävät verkkopalveluita, joiden avulla puolustusvoimat tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus antaa puolustusvoimille ja muulle valtiohallinnolle teknistä tukea.

Linkit

 
´