Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus PVJJK mahdollistaa puolustusvoimien johtamisen. Se järjestää puolustusvoimien tietotekniset palvelut. Keskuksen päätehtäviin kuuluu myös kyberpuolustus.

Johtamisjärjestelmäkeskus on Pääesikunnan alainen laitos. Toimimme 18 paikkakunnalla ympäri Suomen. Palveluksessamme on noin 400 työntekijää, joista suuri osa on siviilihenkilöstöä.

Johtamisjärjestelmäkeskuksen osastot

Keskukseen kuuluu

  • esikunta
  • palveluosasto
  • neljä verkko-osastoa
  • kyberosasto.
  • Johtamisjärjestelmäkoulu

Keskuksen esikunta ohjaa palveluiden tuotantoa. Se valvoo ja ohjaa puolustusvoimien teknisiä järjestelmiä sekä toteuttaa hankinnat. Esikunta antaa asiantuntijatukea keskuksen johtajalle ja osastoille.

Palveluosasto tuottaa operatiiviset tietojärjestelmä- ja tietopalvelut sekä integroi hankitut tieto- ja viestintätekniset palvelut osaksi puolustusvoimien toimintaa.

Verkko-osastot tuottavat hallintoyksiköiden operatiiviset lähitukipalvelut, tukevat harjoitustoimintaa sekä ylläpitävät turvallisuustekniikkaa.

Johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosasto suojaa tietoverkkoja ja -palveluita sekä kehittää kyberpuolustusta. Osasto ylläpitää puolustusvoimien kybertilannekuvaa.

Riihimäellä sijaitseva Johtamisjärjestelmäkoulu on johtamisjärjestelmätoimialan, kyberpuolustuksen ja informaatiopuolustuksen toimialakoulu, joka toimii Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen johtajan alaisena joukkoyksikkönä. Johtamisjärjestelmäkoulu on koko Puolustusvoimien henkilökunnan täydennyskouluttaja ja siellä toteutetaan myös kybervarusmiesten erikoiskoulutus. Lisäksi koulutusta tarjotaan eri viranomaisten henkilöstölle.

Kumppanit

Yhteistyökumppaneitamme ovat Suomen Erillisverkot Oy ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus.

Suomen Erillisverkot Oy ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen TUVE-yksikkö tuottavat ja ylläpitävät verkkopalveluita, joiden avulla puolustusvoimat tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus antaa puolustusvoimille ja muulle valtiohallinnolle teknistä tukea.

Linkit 

 
´