Hyppää sisältöön

Asevelvollisrekisteri

Asevelvollisrekisteriin on tallennettu asevelvollisten koulutuksen ja palveluksen suunnittelua ja järjestämistä, sijoittamista sekä poikkeusolojen toimintaan varautumista varten tarvittavat henkilö- ja sotilaskoulutustiedot. 

Laissa henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa (332/2019) on säädetty asevelvollisrekisterin käyttötarkoitus, tietosisältö ja henkilötietojen käsittely, sekä tietojen saaminen muilta viranomaisilta ja henkilötietojen luovuttaminen.

Nuorisolain (1285/2016) 11 § mukaan puolustusvoimien on luovutettava yksilöinti- ja yhteystiedot nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten tuen tarpeessa olevasta nuoresta, joka vapautetaan varusmiespalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai keskeyttää varusmiespalveluksen.

Tietojen luovuttamisen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Otteen omista rekisteritiedoista saa käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossa.

Rekisteriseloste

 
´