Hyppää sisältöön

Kuva Puolustusvoimat, Jarno Riipinen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Puolustusvoimissa edistetään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Oikeudenmukaisuus ja yhteistyö ovat Puolustusvoimille tärkeitä arvoja. Noudatamme arvojamme käytännön työssä kaikille tasapuolisen palvelusympäristön takaamiseksi.

Oikeudenmukaisuus on meille henkilökunnan ja asevelvollisten asianmukaista kohtelua ilman syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Yhteistyö näkyy Puolustusvoimissa yhdessä tekemisenä, toisten tukemisena ja auttamisena sekä oman työyhteisön ja yhteistyökumppaneiden arvostamisena. Nämä periaatteet tukevat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Huomioimme varusmiehet ja henkilökunnan

Koulutamme kaikki työntekijämme ja varusmiehet kantamaan vastuuta yhdenvertaisuudesta. Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja asiallista käyttäytymistä toisia kohtaan käsitellään esimerkiksi Sotilaan käsikirjassa ja Yleisessä palvelusohjesäännössä. Simputukselle ja kiusaamiselle on puolustusvoimissa nollatoleranssi.

Puolustusvoimissa sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä syy ei vaikuta työntekijän palkkatasoon tai tehtävänkuvaan. Pyrimme takaamaan kaikille Puolustusvoimissa palveleville hyvät työolosuhteet sekä oikeudenmukaiset mahdolli­suudet uralla etenemiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Ylläpidämme tasa-arvoa joka päivä

Tasa-arvoinen työskentely-, opiskelu- ja palvelusympäristö on jokaisen Puolustusvoimissa työskentelevän, opis­kelevan tai varusmiespalvelustaan suorittavan perusoikeus.

Puolustusvoimien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaa seurataan jatkuvasti. Puolustusvoimissa on toteutettu useita riippumattomia, yhdenvertaisuutta koskevia tutkimuksia vuodesta 2008 alkaen. Tutkimukset ovat koskeneet muun muassa työn ja perheen yhteensovittamista ja palkkatasa-arvoa.
 

 
´