Hyppää sisältöön

Emme hyväksy häirintää emmekä syrjintää

Pääesikunta
1.12.2017 13.30
Tiedote

Puolustusvoimissa arvostetaan hyviä käytöstapoja ja ihmisen kunnioittamista. Seksuaalista häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä ei tule hyväksyä, vaan siihen tulee puuttua.

Tasa-arvotyötä on tehty jo pitkään ja suunta on saatu kääntymään parempaan, mutta työtä on jatkettava. Puolustusvoimilla on ollut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma vuodesta 2008 lähtien. Puolustusvoimat on teettänyt tutkimuksia tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, jotta oman toiminnan parantamiselle on myös tutkitut perusteet. Puolustusvoimat on itse avoimesti julkistanut tutkimukset.

Kaikkien esimiesasemassa olevien tulee sitoutua ja edistää näitä periaatteita. He valvovat osaltaan, että ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Henkilökuntaa ja varusmiehiä koulutetaan epäasiallisen käytöksen tunnistamiseen, siitä ilmoittamiseen ja varhaiseen puuttumiseen.

Kannustan kaikkia, jotka kokevat epäasiallista käytöstä ilmoittamaan siitä esimiehelle tai muille työyhteisön tukihenkilöille. Kaikki ilmoitukset käsitellään. Ongelmatilanteet voidaan selvittää, kun ne tulevat esimiesten tietoon. Jokaisen on puututtava havaitsemaansa epäasialliseen käytökseen.

Tasa-arvotyö jatkuu. Kehitämme muun muassa ilmoitusmenettelyjä. Olen myös käskenyt järjestää koulutusta, jossa muistutetaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Puolustusvoimien henkilökunnalle ja varusmiehille.

Puolustusvoimain komentaja

Jarmo Lindberg