Hyppää sisältöön

Tuulivoimalahankkeet

Puolustusvoimat antaa lausuntonsa tuulivoimalahankkeisiin. Pääosa lausunnoista on hankkeita puoltavia. Puolustusvoimat huomioi lausunnossaan maanpuolustuksen näkökulman ja tarpeet. Puolustusvoimien myönteinen kanta onkin ehdoton edellytys tuulivoimalahankkeen rakennusluvan hyväksymiselle. 

kuvituskuva jossa tuulivoimaloita merellä, kuvaaja Nina Soini

Pyydä Pääesikunnasta tuulivoimalalausunto mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen rakennushankkeen toteuttamista. Näin vältyt ylimääräisiltä hankekehityskuluilta. Pääesikunnan operatiivinen osasto valmistelee Puolustusvoimien lausunnon keräämällä kaikkien puolustushaarojen näkemyksen omaan lausuntoonsa.

Tuulivoimalalausunnon hakeminen

Lausunnon saamiseksi hakijan tulee toimittaa Pääesikunnalle tuulivoimahankkeen lausuntopyyntökaavake sähköpostitse. Mikäli hankkeesta tarvitaan tarkempi selvitys, on se teetettävä Teknologian tutkimuskeskuksella (VTT Oy). He toimittavat selvityksen tulokset Puolustusvoimille, joka antaa lopullisen lausunnon hankkeen hyväksyttävyydestä.

Hankkeelle tulee saada Pääesikunnalta uusi lausunto hyväksyttävyydestä ja selvitystarpeista, jos hankkeessa toteutettavien tuulivoimaloiden korkeus tai määrä on suurempi tai sijoittelu poikkeaa ilmoitetuista tiedoista.

Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnasta) korkeista tuulivoimaloista tulee aina pyytää erillinen lausunto Pääesikunnalta koko kunnan alueella. Yksittäisiä, alle 50 metriä korkeita pientuulivoimaloita saa rakentaa, mikäli ne eivät rajoitu Puolustusvoimien vakituisessa käytössä oleviin alueisiin.

Kaavoitusvaiheessa lausunnon antaa erillisen ohjeen mukaan Puolustusvoimien logistiikkalaitos, joka jakaantuu maakunnittain logistiikkarykmentteihin.

Kaavake