Hyppää sisältöön

Puolustusvoimat antaa lausuntoja tuulivoimahankkeista


Puolustusvoimat on aktiivinen toimija suunniteltavien tuulivoimaloiden häiriövaikutuksien lausuntoprosessissa.

Puolustusvoimien kuuleminen tuulivoimahankkeissa perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lausuntojen myönteisen tai kielteisen kannan määrää se, miten arvioidaan tuulivoimahankkeiden häiritsevän Puolustusvoimien muissa laeissa määrättyjä lakisääteisiä toimintoja.

Suomella on EU-direktiivien mukainen virallinen tavoite nostaa uusiutuvan energian käytön osuus 38% vuoteen 2020 mennessä. Tuulivoiman osuudeksi on linjattu 6 TWh, joka taso jo melkein saavutettiin vuonna 2018 (5,8TWh). Mennen vuosikymmenen aikana Suomeen on rakennettu noin 700 tuulivoimalaa ja Puolustusvoimilta on pyydetty lausuntoa yli kymmenestätuhannesta voimalasta. Vain noin kymmenessä prosentissa tapauksista lausunto on ollut kielteinen. Myönteisiä lausuntoja on vuonna 2019 voimassa 8812:lle kohteelle.

Yksi pahimmista tuulivoimaloiden luomista haittatekijöistä on tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt Puolustusvoimien ilma- sekä meritilannekuvaa tuottaville sensoreille. Tiheästi pystytetyt yhä korkeammat tuulivoimamastot luovat valtavine liikkuvine lapoineen katvealueita, jotka voivat estää Suomen ilmatilan ja aluevesien aukottoman valvonnan. Ongelmien välttämiseksi tuulivoimahankkeet joutuvat pyytämään Puolustusvoimilta lausunnon suunnitteilla olevien voimaloiden häiriövaikutuksista.

Puolustusvoimilla on kehittynyt arviointiprosessi, jolla tieteellisesti selvitetään ja lasketaan voimaloista aiheutuvat haitat. Mikäli Puolustusvoimat ei alustavan arvio perusteella yksin pysty ilmiselvästi osoittamaan, että haittaa joko on tai ei ole, niin asia selvitetään yhteistoiminnassa VTT:n kanssa. Lähtökohtina tutkimuksessa ovat muun muassa voimalan korkeus, sijainti ja lukumäärä sekä etäisyys esimerkiksi tutkasta.

Tuulivoimalan lavoista tulee tutkaan kaikki mahdolliset nopeusvektorit: keskeltä lähes nollasta lapojen kärkiin, jossa nopeus on lähes äänen nopeus. Tutkassa lavan liike näkyy muun muassa harhamaalina. Yhden tuulimyllyn lavan pyörimisalueelta tulee tästä johtuen valtava peitto sen takana olevaan ilmatilaan. Pisimmät lavat ovat nykyään 108 metriä pitkiä. Tällöin koko roottorin halkaisija napa huomioiden on halkaisijaltaan jopa runsaat 220 metriä.

Mikäli suunnitteilla olevan tuulivoimalan arvioidaan tuottavan merkittävää haittaa, joutuu Puolustusvoimat antamaan kielteisen lausunnon kaavaillusta tuulivoimalasta. Kielteisten lausuntojen osuus on kuitenkin kokonaisuudesta vain murto-osa. Hankeyrityksille löytyy vaihtoehtoisia paikkoja, minne rakentaa uusia voimaloita.

 

Tilasto tuulivoiman lausuntomenettelystä (Lähde: Pääesikunta, päivitetty 31.12.2020)

Vuosi Hyväksytyt (kappaletta) Kielletyt (kappaletta) Yhteensä (kappaletta) Hyväksymisprosentti Kieltoprosentti
2011 1315 152 1467 90 10

2012

1260 122 1382 91 9
2013 1686 233 1919 88 12
2014 1648 67 1715 96 4
2015 1014 117 1131 90 10
2016 318 134 452 70 30
2017 162 69 231 70 30
2018 191 15 206 92,7 7,3
2019 1027 212 1239 82,9 17,1
2020 2398 429 2827 84,8 15,2
Yhteensä 11 521 1 581 13 102 87,9 12,1