Hyppää sisältöön

Poliisi ja sotilaat tekevät yhteistyötä. Puolustusvoimat tukee viranomaisia tarvittaessa. Avunanto viranomaisille on yksi lakisääteisistä tehtävistämme. Kuva Puolustusvoimat, Ruotuväki.

Viranomaisyhteistyö

Puolustusvoimien yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on muiden viranomaisten tukeminen eli virka-apu.

Annamme virka-apua pyydettäessä

  • yhteiskunnan turvaamiseksi
  • järjestyksen ylläpitämiseksi
  • terrorismirikosten estämiseksi.

Virka-apua voivat pyytää ensisijaisesti poliisi ja pelastuslaitos.

Puolustusvoimat voi osallistua avun antamiseen toiselle valtiolle terrori-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun vastaavan tapahtuman vuoksi. Lakimuutos on valmisteilla hallituksessa.

Puolustusvoimat tukee muita viranomaisia pääasiassa silloin, kun heidän omat voimavaransa eivät riitä. Voimme tukea viranomaisia lähettämällä apuun osaavaa henkilöstöämme tai kalustoamme tehtävän vaatimuksien mukaisesti.

Virka-aputehtäviä on vuosittain useita satoja.  Tyypillisiä virka-aputehtäviä ovat sodanaikaisten räjähteiden raivaaminen, alueen eristäminen ja henkilöiden etsiminen.

 
´