Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Ruotuväki

Myndighetssamarbete

En av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter är att stödja andra myndigheter, med andra ord handräckning.

Vi ger på begäran handräckning i syfte att

  • trygga samhället
  • upprätthålla ordning
  • förhindra terroristbrott.

Försvarsmakten kan delta i handräckning till en annan stat till följd av terroristattack, naturkatastrof, storolycka eller annan motsvarande händelse.

Försvarsmakten stöder andra myndigheter främst då deras egna resurser inte räcker till. Vi kan stödja myndigheterna genom att sända ut kunnig personal eller materiel enligt de krav uppgiften ställer.   

Antalet handräckningsuppdrag är flera hundra per år. Oftast är det räddningsverket och polisen som ber om handräckning. Typiska handräckningsuppdrag är röjning av krigstida ammunition, isolering av områden samt eftersökning av personer.

 
´