Kuva Puolustusvoimat

Militäridrott

Bekanta dig med försvarsmaktens motionsutbildning och tävlingsverksamhet.

Sidorna är främst avsedda för beväringar och försvarsmaktens personal, men de innehåller också information och material även för medborgare, idrottslärare och instruktörer, tränare och studerande som är intresserade av motion och idrott.

Man får fritt använda motionssidornas material för icke-kommersiella ändamål. Källan, försvarsmaktens motionssidor och webbadress, skall hänvisas till.

Innehåll som hör samman med forsknings- och utvecklingsverksamhet i militäridrott finner du på försvarsmaktens Forskningssida.

Finlands största motionscenter

Försvarsmakten erbjuder hela befolkningen möjligheten att skapa ett personligt motionsprogram med hjälp av tjänsten MarsMars. Genom att följa det tre månader långa konditionsprogrammet får rekryter goda fysiska förutsättningar för att genomgå beväringstjänsten. Tjänsten är öppen för var och en som vill förbättra sin fysiska kondition och orka bättre i sitt vardagliga liv.

Under beväringstjänsten utgör andelen fysisk träning nästan hälften av den tid som används för utbildning. Målsättningen är att beväringarna med hjälp av motionsutbildningen skall finna medel för att upprätthålla en motionsinriktad livsstil genom hela beväringstiden, ända tills de lämnar reserven.

Försvarsmaktens avlönade personal är enligt lag förpliktad att sköta om sin arbets- och funktionsförmåga. En verksamhetskultur som upprätthåller och utvecklar fältduglighet främjar också intresse för motion inom samhället även med tanke på undantagsförhållanden.

Följ med försvarsmaktens militäridrott i social media: #sotilasliikunta, #marsmars och #suomensuurinkuntokoulu

Tävlingar

Försvarsmakten stöder riksomfattande tränings- och tävlingsverksamhet genom att arrangera både nationell och internationell idrottsverksamhet.

Tävlingsverksamheten bidrar till att upprätthålla högsta nivå i träning, tävlingar och undervisning i olika idrottsgrenar. Samtidigt understöder man de prestationsdugliga truppernas produktionsuppgift. Militäridrott är en central del av försvarsmaktens tävlingsverksamhet.

Militäridrottsförbundet ordnar mästerskapstävlingar i 16 grenar, i vilka ingår bl.a. orienteringsskytte, innebandy och militär bänkpress. Försvarsmakten ordnar årligen finska mästerskap i militäridrott. Tävlingsgrenar är bl.a. skytte, militär femkamp, orientering och skidåkning.

Försvarsmaktens lag deltar i internationella militäridrottsförbundet CISM:s världsmästerskapstävlingar, nordiska mästerskapstävlingar i militäridrott samt i andra internationella militära tävlingar och marschtillställningar.

Vi publicerar tävlingskallelser till internationella tävlingar i militäridrott i Finland på denna sida.