Hoppa till innehåll

Adresser till försvarsmaktens e-fakturor

Försvarsmakten mottar, behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e fakturor. Förmedlaren av Försvarsmaktens fakturor byts fr.o.m. 1.3.2021. Den nya förmedlaren är Apix Messaging Oy. 

Vår e-faktureringsadress är:  

Operatörens förmedlarsignum fr.o.m. 1.3.2021 är Apix Messaging Oy 003723327487

E-faktureringsadress/EDI-signum: Se EDI-listan

FO-nummer  0952029-9

Det köpordernummer som Försvarsmakten angett bör anges på fakturan för att försnabba behandlingen av fakturan.

Tillsammans med e-fakturorna tar vi även emot bilagor i elektronisk form som hör till fakturorna. Vi rekommenderar att bilagorna sänds i filformatet pdf.  

Vi mottar inte fakturor som sänts per e-post, eftersom de inte är e-fakturor. Vi returnerar inkomna pappersfakturor obetalda. 

Vi önskar att Ni sänder fakturor som riktas till Försvarsmakten i första hand som e fakturor. Om Ni inte har möjlighet att sända fakturan som e-faktura, kan Ni sända fakturorna via faktureringsportalen.

Faktureringsportalens adress är: https://neb1-prod-laskumappi.apix.fi/

Vi ber att nya användare tar kontakt per e-post [email protected] varvid Ni görs till användare av faktureringsportalen och Ni får ett användarnamn och lösenord.

Om Ni har frågor som hänför sig till användningen av faktureringsportalen, kan Ni vända Er till Apix Messaging Oy:s kundtjänst: (09) 4289 1324; [email protected].

Om det uppstår allmänna frågor som gäller faktureringsportalen, kan Ni vända Er till Försvarsmaktens servicecenter [email protected].

Närmare information vid frågor som gäller e-faktureringskrav och e-fakturerings-tjänsten ges vid Försvarsmakten av planerare Suvi Markkinen-Nyman,
e-post [email protected]

Försvarsmaktens e-faktureringsadresser 

NAMN EDI

1. Logistikregementet    00370952029966400
2. Logistikregementet    00370952029966500
3. Logistikregementet    00370952029966600
Luftkrigsskolan    00370952029988710
Systemcentret    00370952029966200
Jägarbrigaden    00370952029992300
Gardesjägarregementet    00370952029991800
Kajanalands brigad    00370952029992200
Karelens flygflottilj    00370952029988650
Karelska brigaden    00370952029993100
Lapplands flygflottilj    00370952029988610
Flygstaben    00370952029988500
Logistikskolan    00370952029966180
Försvarshögskolan      00370952029910210
Markstridsskolan    00370952029990330
Arméstaben    00370952029993400
Sjökrigsskolan    00370952029958200
Marinstaben    00370952029958000
Pansarbrigaden    00370952029991100
Björneborgs brigad    00370952029994100
Försvarsmaktens ledningssystemcenter     00370952029910120
Staben för Försvarsmaktens logistikverk    00370952029966100
Försvarsmaktens servicecenter    00370952029910300
Försvarsmaktens servicecenter/internationella sektorn    00370952029910310
Försvarsmaktens underrättelsetjänst    00370952029910400
Försvarsmaktens forskningsanstalt    00370952029910500
Huvudstaben    00370952029910000
Kustflottan    00370952029958100
Kustbrigaden    00370952029958250
Sprängmedelscentret    00370952029960690
Satakunta flygflottilj    00370952029988630
Centret för militärmedicin     00370952029910270
Uttis jägarregemente    00370952029993300
Nylands brigad    00370952029951200