Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Adresser till försvarsmaktens e-fakturor

Statliga myndigheter och institutioner får endast fakturor i elektronisk form. Även Försvarsmakten följer denna praxis.
 

Om du känner till det inköpsordernummer som inkommit från Försvarsmakten, vänligen rapportera det via faktura för att påskynda hanteringen. E-fakturering kan också åtföljas av bilagor till fakturan i PDF-format.

Tyvärr måste pappersfakturor returneras till sin avsändare. Nederst finns instruktioner för dig som inte direkt kan generera e-fakturering.

Adresserna till Försvarsmaktens e-fakturor eller EDI-signum

Försvarsmaktens FO-nummer är 0952029-9.
Namn Förkortning - EDI-SIGNUM/e-faktura adress

Huvudstaben och anstalter
Huvudstaben PE  00370952029910000
Försvarsmaktens underrättelsetjänst PVTIEDL 00370952029910400
Försvarsmaktens ledningssystemcenter PVJJK 00370952029910120
Försvarsmaktens forskningsanstalt PVTUTKL 00370952029910500
Försvarshögskolan MPKK 00370952029910210
Försvarsmaktens servicecenter PVPALVK 00370952029910300

Marinen
Marinstaben MERIVE 00370952029958000
Nylands brigad UUDPR 00370952029951200
Sjökrigsskolan MERISK 00370952029958200
Kustbrigaden RPR 00370952029958250
Kustflottan RLAIV 00370952029958100

Försvarsmaktens logistikverk
Staben för Försvarsmaktens logistikverk PVLOGLE 00370952029966100
1. Logistikregementet 1.LOGR 00370952029966400
2. Logistikregementet 2.LOGR 00370952029966500
3. Logistikregementet 3.LOGR 00370952029966600
Systemcentret JÄRJK 00370952029966200
Logistikskolan LOGK 00370952029966180
Sprängmedelscentret RÄJK 00370952029960690
Centret för militärmedicin SOTLK 00370952029910270

Flygvapnet
Flygstaben ILMAVE 00370952029988500
Lapplands flygflottilj LAPLSTO 00370952029988610
Satakunta flygflottilj SATLSTO 00370952029988630
Karelens flygflottilj KARLSTO 00370952029988650
Luftkrigsskolan ILMASK 00370952029988710

Armén
Arméstaben MAAVE 00370952029993400
Markstridsskolan MAASK 00370952029990330
Uttis jägarregemente UTJR 00370952029993300
Karelska brigaden KARPR 00370952029993100
Kajanalands brigad KAIPR 00370952029992200
Jägarbrigaden JPR 00370952029992300
Björneborgs brigad PORPR 00370952029994100
Pansarbrigaden PSPR 00370952029991100
Gardesjägarregementet KAARTJR 00370952029991800

Om ert system inte skapar e-fakturor


OpusCapita Group Oy, en producent av fakturamäklartjänster, har delats upp i två bolag per den 1 maj 2018: OpusCapita Solutions Oy och Posti Messaging Oy. Posti Messaging Oy ansvarar för att tillhandahålla fakturaförmedlingstjänster till staten som totalansvarig leverantör. Till följd av ändringen blir det inga ändringar av kontrakt och tjänster som görs på fakturor. Men med ändringen har mäklareinformationen (mäklar-ID och namn) av e-fakturor ändrat enligt följande från och med den 1 juni 2018:

Nya uppgifter
Mäklarens namn: OpusCapita Solutions Oy
Mäklar-ID: E204503
Försvarsmakten byter e-faktureringsoperatör år 2021. Apix-faktureringsportalen kommer att ersätta den tidigare Basware-leverantören från och med den 1 januari 2021. Adressen till den nya faktureringsportalen är: https://neb1-prod-laskumappi.apix.fi/

Om man är användare av den tidigare Basware Supplier faktureringsportalen kan man få användarnamn och lösenord för den nya faktureringsportalen genom att kontakta Apix Messaging Oy:s kundtjänst: [email protected]. Ni har ställts in som användare av den nya faktureringsportalen automatiskt.  

Nya användare kommer att uppmanas att kontakta oss via e-post: [email protected], i vilket fall du kommer att etableras som användare av faktureringportalen och få ett användarnamn och lösenord.

Fakturor riktade till Försvarsmakten måste i första hand skickas som e-fakturor. Om detta inte är möjligt kan dock fakturor levereras via faktureringsportalen.
Om det finns några frågor om användningen av faktureringsportalen kan man kontakta Apix Messaging Oy:s kundtjänst: (09) 4289 1324; [email protected].

Om det uppstår frågor gällande förändringarna i faktureringsportalen kan man kontakta Försvarsmaktens servicecenter på adressen [email protected].

Tyvärr måste försvarsmakten återsända pappersräkningar utan att betala dem. Vi får inte heller fakturor som skickas via e-post eftersom de inte är e-fakturor. Försvarsmakten i Finland behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor, vilket är fallet med hela statsförvaltningen.

Tilläggsuppgifter och information
Kontaktuppgifter gällande frågor om försvarsmaktens e-fakturering:
Ekonomisektorn vid Huvudstabens planeringsavdelning
Suvi Markkinen-Nyman, [email protected]