Hoppa till innehåll

E-fakturering i Försvarsmakten

Försvarsmakten mottar, behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor endast som e-fakturor. Förmedlaren av Försvarsmaktens fakturor är Apix Messaging Oy. 

Vår e-faktureringsadress är:  

Operatörens förmedlarsignum Apix Messaging Oy: 003723327487

E-faktureringsadress/EDI-signum: Se EDI-listan

FO-nummer: 0952029-9

OMS-signum: FI09520299

Det köpordernummer som Försvarsmakten angett bör anges på fakturan för att försnabba behandlingen av fakturan.

Tillsammans med e-fakturorna tar vi även emot bilagor i elektronisk form som hör till fakturorna. Vi rekommenderar att bilagorna sänds i filformatet pdf. 

Vi mottar inte fakturor som sänts per e-post, eftersom de inte är e-fakturor.

Vi returnerar inkomna pappersfakturor obetalda.

Vi önskar att Ni sänder fakturor som riktas till Försvarsmakten i första hand som e-fakturor. Om Ni inte har möjlighet att sända fakturan som e-faktura, kan Ni sända fakturorna via faktureringsportalen.

Faktureringsportalens adress är: https://neb1-prod-laskumappi.apix.fi/

Vi ber att nya användare tar kontakt per e-post [email protected] varvid Ni görs till användare av faktureringsportalen och Ni får ett användarnamn och lösenord.

Om Ni har frågor som hänför sig till användningen av faktureringsportalen, kan Ni vända Er till Apix Messaging Oy:s kundtjänst: (09) 4289 1324; [email protected].

Närmare information vid frågor som gäller e-faktureringskrav och e-fakturerings -tjänsten ges vid Försvarsmakten av planerare Suvi Markkinen-Nyman, e-post [email protected].

Försvarsmaktens e-faktureringsadresser 

NAMN EDI
1. Logistikregementet 00370952029966400
2. Logistikregementet 00370952029966500
3. Logistikregementet 00370952029966600
Luftkrigsskolan 00370952029988710
Systemcentret 00370952029966200
Jägarbrigaden 00370952029992300
Gardesjägarregementet 00370952029991800
Kajanalands brigad 00370952029992200
Karelens flygflottilj 00370952029988650
Karelska brigaden 00370952029993100
Lapplands flygflottilj 00370952029988610
Flygstaben 00370952029988500
Logistikskolan 00370952029966180
Försvarshögskolan 00370952029910210
Markstridsskolan 00370952029990330
Arméstaben 00370952029993400
Sjökrigsskolan 00370952029958200
Marinstaben 00370952029958000
Pansarbrigaden 00370952029991100
Björneborgs brigad 00370952029994100
Försvarsmaktens ledningssystemcenter 00370952029910120
Staben för Försvarsmaktens logistikverk 00370952029966100
Försvarsmaktens servicecenter 00370952029910300
Försvarsmaktens servicecenter/internationella 
sektorn
00370952029910310
Försvarsmaktens underrättelsetjänst 00370952029910400
Försvarsmaktens forskningsanstalt 00370952029910500
Huvudstaben 00370952029910000
Kustflottan 00370952029958100
Kustbrigaden 00370952029958250
Sprängmedelscentret 00370952029960690
Satakunta flygflottilj 00370952029988630
Centret för militärmedicin 00370952029910270
Uttis jägarregemente 00370952029993300
Nylands brigad 00370952029951200

 

´