Hoppa till innehåll

Huvudstabens logistikavdelning

Huvudstabens logistikavdelning styr försvarsmaktens logistik. Logistiken är Försvarsmaktens landsomfattande sektorer. Till den hör upphandlingssektorn, servicetjänster, systemsektorn, den ekonomiska sektorn, transporter, underhåll, medicinalunderhållet, sprängmedelssektorn, lokalitetsadministration, påfyllningar och miljöskydd. Avdelningen styr ledandet helheten av logistiksystemen, lägesbilden och ledningssystemen inom Försvarsmakten.

Logistikavdelningen planerar Försvarsmaktens jämte det övriga samhällets logistik tillsammans med den övriga statsförvaltningen, näringslivet och försörjningsberedskapsorganen. Dessutom bedriver avdelningen internationellt samarbete inom logistikbranschen.

Avdelningens struktur

Till Huvudstabens logistikavdelning hör sex sektorer:

  • Planeringssektorn
  • Utvecklingssektorn
  • Logistiksektorn
  • Systemsektorn
  • Medicinalunderhållssektorn
  • Handelssektorn

 

´