Hoppa till innehåll

 Sjösoldater står i form av ett skeppsdäck

Samhällsansvar

Försvarsmaktens uppgifter stöder en hållbar utveckling i vårt samhälle. Genom vår verksamhet tryggar vi samhället och dess näromgivning, vilket skapar en grund för hållbar utveckling.

Vår målsättning är att fullfölja våra uppgifter på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Försvarsmakten är en central aktör i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling ”En målbild för Finland 2050”. Åtagandet omfattar löften om åtgärder för uppnående av målsättningarna.

Vi lovar att

  • erbjuda en motiverande beväringstjänst så, att ca 85 % av de beväringar som inlett sin tjänstgöring slutför beväringsutbildningen
  • minska antalet hälso- och säkerhetsrisker samt olycksfall med en fjärdedel; målsättningen är noll olycksfall
  • minimera och förebygga miljöolägenheter genom att välja och utveckla de lösningar som är bäst med tanke på miljön
  • effektivera vår materialanvändning genom att satsa på hållbara produkter, lagring av material och lång livscykel.

Länkar:

 
´