Hoppa till innehåll

Försvarsmakten har förbundit sig till ansvar i sin verksamhet

Vi verkar miljövänligt inom Försvarsmakten. Vi strävar efter att minska avfallsgenereringen och förbättra sorteringen. Hållbar utveckling beaktas i Försvarsmaktens materielanskaffning: materialhanteringen utvecklas för att förlänga dess livscykel och man söker nya alternativ för att göra sig av med det material som ska tas ur bruk. Genomförandet av Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter kan påverka miljön. Dessa effekter har identifierats och hanteras och minskas genom systematiska och effektiva miljöskyddsaktiviteter. Vi tar också hänsyn till natur- och miljövärden inom militärområdena. Att öka konsumenternas medvetenhet och miljöansvarsteman är en del av beväringsutbildningen.

För Försvarsmakten är alla värnpliktiga och anställda jämlika. Vi stöder hållbar utveckling genom att göra beväringsutbildningen till en trygg och uppmuntrande grogrund för unga finländare. Vi beaktar jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet i vår dagliga verksamhet och i planeringen och genomförandet på längre sikt. Vi accepterar inte diskriminering och olämpligt beteende inom Försvarsmakten. Vår personals välbefinnande är viktigt för oss, och kompetent och funktionell personal är en viktig del av prestationen och samhällspåverkan.

Lagligheten och ansvaret för Försvarsmaktens verksamhet övervakas effektivt med hjälp av intern och extern kontroll, internrevision och Försvarsmaktens laglighetskontroll. Den som misstänker att han eller hon har upptäckt olagligheter i Försvarsmaktens verksamhet kan anmäla det via laglighetskontrollkanalerna.

Försvarsmakten som en ansvarsfull aktör

Samhällsansvar — Användbar information om Försvarsmaktens åtgärder och mål för socialt ansvar i samhället som helhet.

Försvarsmakten och miljön — Information om miljökonsekvenserna av Försvarsmaktens verksamhet, miljöpolitik, miljöstrategi och miljöskydd i Försvarsmakten.

Arbetet med jämställdhet och likabehandling — Försvarsmakten främjar jämställdhet och likställdhet mellan män och kvinnor. På den här sidan hittar du mer information om ämnet.

Förbyggande av diskriminering — Information om förebyggande av diskriminering och osakligt beteende inom Förvarsmakten.

Visselblåsarskydd — Försvarsmakten har förbundit sig att agera i enlighet med lagen och ansvarsfullt i all sin verksamhet. Skyddet för rapporterande personer möjliggör att överträdelser kan rapporteras på ett säkert sätt

 
´