Hoppa till innehåll

Helikoptri metsän yllä. Kuva Puolustusvoimat, Ville Heiskanen.

Om man hittar en oexploderad projektil

Det händer att man i naturen kan påträffa projektiler och laddningar som inte exploderat.

Osprängda granater förekommer särskilt på skjut- och övningsområden, men speciellt krigstida sprängmedel kan påträffas också annanstans.

Man bör aldrig vidröra osprängd ammunition. Försvarsmakten märker ut och röjer osprängd ammunition på sina egna områden.

Om du hittar en osprängd granat på försvarsmaktens område, ta då kontakt med närmaste truppförband eller områdets skötselperson. Om du hittar en projektil eller sprängmedel på ett civilt område ring då 112 och vänta till polisen anländer. Försök aldrig röra eller flytta på projektilen.

´