Hoppa till innehåll

Sotilas ampumassa ilmatorjuntaohjusta Lohtajalla. Kuva Thomas Lichtfiled, Puolustusvoimat.

Ansvariga chefer för områdena

Varje skjut- och övningsområde inom försvarsmakten har en egen ansvarsperson.

Ansvarige chefen representerar en truppenhet eller administrativ enhet som utsetts för uppgiften och som ansvarar för många praktiska åtgärder i anslutning till användningen av området. En stor del av områdena sköts av truppförbanden.

Ansvarspersonen får frågor och rapporter om ärenden som rör hans skjutområde. Du kan till exempel fråga ansvarspersonen om de turerna som används på skjutbanorna eller effekterna av skytte på den omgivande miljön.

Ansvarspersonens uppgifter

Ansvarspersonen ansvarar för underhåll och utveckling av området. Definierar de mål som området ska uppfylla – till exempel kan målet med området vara att beväringarna ska kunna öva grund- och stridsskytte i området. Ansvarspersonen är också skyldig att sörja för skydds- och säkerhetsarrangemangen på området.

De chefer som ansvarar för skjut- och övningsområdena följer årligen upp hur mycket ammunition som används i områdena. De hanterar också användningen av områdena, till exempel genom att fördela skift.

De truppförband och förvaltningsenheter som ansvarar för ledningen följer med hur användningen av områden påverkar miljön och ordnar vid behov informationsmöten för invånarna i området. Till ansvarspersonernas uppgifter hör att samarbeta med andra aktörer inom områdena, såsom förhandlingar med myndigheter och deltagande i samrådsprocesser som rör områdesplanering.
 

´