Kuvassa on näkymä itsenäisyyspäivän paraatista Suurtorilta vuodelta 1940. Mustavalkoisessa kuvassa on sotilaita polkupyörien selässä.

Försvarsmaktens historia och traditioner

På den här webbplatsen har vi samlat information om Försvarsmaktens och dess truppförbands traditioner och historia. Webbplatsens innehåll finns för tillfället bara på finska. Det svenskspråkiga innehållet är under arbete.

Hur Finlands försvar har genomförts och arrangerats har ändrat många gånger under årens lopp enligt vad som har hänt i världen runt omkring oss, hur den tekniska utvecklingen framskridit och de ekonomiska realiteterna utvecklats. Verksamhetens innersta kärna är dock fortfarande densamma som för hundra år sedan. Försvarsmakten strävar efter att bevara freden men förbereder sig på att vid behov försvara Finland med vapen.

Försvarsmakten grundades efter finska inbördeskriget år 1918. Under ledning av tyska sakkunniga byggdes en truppstruktur för fredstid som bestod fram till vinterkrigets utbrott: tre divisioner och en brigad. Hundra år senare består Försvarsmakten i fredstid av tre försvarsgrenar och 16 truppförband som utbildar beväringar.

Webbplatsen huvudkällor:

  • Jarl Kronlund, Kansannoususta instituutioksi. Suomen puolustusvoimat 1918-1993
  • (flera författare): Suomen puolustusvoimat 100 vuotta