Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten.

Nordiskt försvarssamarbete

Försvarsmakten har ett intensivt försvarssamarbete med de övriga nordiska länderna. Det nordiska försvarssamarbetet har en lång historia. 

Målsättningarna för samarbetet är

  • högre verkningsgrad för verksamheten
  • kostnadseffektivitet
  • fördelen med nätverk med tanke på försvarsförmågans utveckling.

NORDEFCO-strukturen

Samarbetet bygger på regelbundna möten och kontakter, och samarbetet binds inte av några organisationsstrukturer. Försvarsministrarna, kanslicheferna och cheferna för de försvarspolitiska avdelningarna samlas, varje grupp för sig, som regel två gånger per år och ordförandeskapet roterar.

Beslutsfattande

Beslut om inledande av ett samarbetsprojekt fattas inom NORDEFCO, men beslut om deltagande i samarbetet fattas alltid nationellt. Det nordiska försvarssamarbetet präglas av flexibilitet och förutsätter således inte att alla länder deltar i olika projekt.

Ytterligare information

´