Hoppa till innehåll

Kungörelser och offentlig delgivning

Annonser och kungörelser publiceras på Försvarsmaktens webbplats på finska och svenska.

Vid behov eller om lagen kräver det, publiceras annonsen eller kungörelsen också i en tidning eller på annat sätt.

Kungörelser

 
´