Hoppa till innehåll

Information om webbplatsen

Tjänstens innehåll

Webbplatsen ägs av Försvarsmakten och underhålls av Huvudstabens kommunikationsavdelning, som är verksam vid Huvudstaben. Webbplatsen publiceras på finska, svenska och engelska. Den finskspråkiga webbplatsen är den största.

Dessutom kan Huvudstabens kommunikationsavdelning inrätta separata webbplatser med fokus på ett visst område. Ett exempel på en sådan Intti.fi / milin.fi (öppnas i en ny flik), med omfattande information för värnpliktiga och personer som är intresserade av frivillig militärtjänst för kvinnor. 

Funktioner

RSS-tjänster

Försvarsmaktens onlinetjänst tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Sökning

Webbplatssökning är tillgänglig i sidhuvudet.
Som standard gäller sökningar för allt innehåll på webbplatsen. Snabbsökning söker efter alla givna söktermer och efter webbplatsspråk. Den booleska operatorn 'OCH' läggs automatiskt till mellan sökorden. Du kan också använda ett trunkerat ord i sökningen. Sökresultaten visas beroende på när dokumentet publicerades.

Respons

Feedbackformuläret kan användas för att skicka frågor och återkoppling om Försvarsmaktens onlinetjänst. Responsen kommer att behandlas under kontorstid och besvaras inom två veckor. Feedback och frågor kan endast besvaras om kontaktuppgifterna har fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Respons besvaras främst via e-post. Officiell post skall sändas till kirjaamo.pe(at)mil.fi. Du hittar feedbacktjänstens sekretesspolicy på formulärsidan.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminalen. Sidorna har det bästa utseendet när du använder de senaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsarversioner, men det är möjligt att alla funktioner inte är fullt tillgängliga.

Filnedladdningar och läsarappar

För att läsa PDF-filer behöver du ett Adobe Acrobat Reader-program som kan laddas ner gratis.

Live webbsändningar och videoinspelningar är också inbäddade på webbplatsen, som erbjuds som streaming från en separat server i ett format som stöds av terminalen.

Användarvillkor

Läs användarvillkoren noggrant. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren som de är.
Om dina webbläsarinställningar har godkänt användningen av cookies kommer detta också att tolkas som att webbplatsen Puolustusvoimat.fi cookies godkänts. 

Upphovsrätt

Försvarsmakten eller någon annan uppgiftsleverantör som rapporterats i samband med materialet har rätt till text- och bildmaterial som publiceras på hemsidan. Till exempel är upphovsrätten till nyhetsbrev och tal tillgänglig för dem som nämns i deras utgivarinformation.
Användning och länkning av webbplatsens textmaterial är tillåten enligt god kutym när källan nämns. Användningen av materialet som sådant för kommersiella ändamål måste alltid avtalas separat med Huvudstabens kommunikationsavdelning.

Bilder och deras upphovsrätt

Försvarsmakten har upphovsrätt till bilderna. Andra användningsområden i exempelvis utbildningsmaterial och läroböcker är möjliga.
När du publicerar en bild bör fotografen och upphovsrättsinnehavaren nämnas. Bilder får inte manipuleras eller ändras utan tillstånd och får inte användas på ett olämpligt eller osmakligt sätt eller användas för marknadsföring, reklam eller andra kommersiella ändamål. Man får inte överföra rätten att publicera till en tredje part.

Juridisk reservation

Huvudstabens kommunikationsavdelning ansvarar för webbplatsen
Innehållet på webbplatsen har uppgjorts för att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell. Försvarsmakten ansvarar inte för eventuella kostnader eller skador som orsakas användaren på grund av fel i innehållet på webbplatsen. Försvarsmakten ansvarar inte heller för olägenheter som orsakas av tekniska störningar eller material kopplat till den webbplats som publiceras av tredje part.

När du går till länkade sidor gäller webbplatsens egna användarvillkor. Försvarsmakten ansvarar inte för att uppdatera, publicera eller korrigera den information som presenteras på dessa tredjepartssajter. Länken på webbplatsen till tredje parts webbplats betyder inte att Försvarsmakten på något sätt ansvarar för driften av webbplatsen eller för de produkter och tjänster som erbjuds eller nämns på webbplatsen.

Försvarsmakten har rätt, men inte skyldighet, att övervaka och granska områden på webbplatsen där användare överför eller överför meddelanden och innehållet i sådan kommunikation. Försvarsmakten ansvarar inte för innehållet i kommunikationen, oavsett om den omfattas av upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar. Försvarsmakten får efter eget gottfinnande från webbplatsen ta bort allt material postat av användare som anses osakligt.
Försvarsmakten betalar inte någon ersättning eller belöning för användningen av webbplatsen eller information lämnas via den, och man ger Försvarsmakten rätt att avgiftsfritt använda och modifiera sådant material utan begränsningar och över hela världen.

Försvarsmakten kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas på ett öppet informationsnätverk. Användare bör undvika att skicka konfidentiell information via e-post.
Materialet på hemsidan kan inte betraktas som ett bindande erbjudande, inbjudan eller åtagande från Försvarsmakten.

Försvarsmakten förbehåller sig rätten att uppdatera, granska och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Det är en bra idé för användaren att regelbundet kontrollera de nuvarande användarvillkoren på den här sidan. Försvarsmakten har rätt att när som helst avbryta tillhandahållandet av webbplatser utan att ange någon anledning, till exempel vid underhåll, reparation eller uppgradering.

Användaren åtar sig att i sin helhet ersätta eventuella skador som orsakas av handlingar som inte överensstämmer med användarvillkoren.
Men om någon del av dessa användarvillkor anses strida mot en absolut bestämmelse i lagen eller på annat sätt omöjlig att förverkliga, ska en sådan bestämmelse inte i andra avseenden påverka giltigheten av dessa användarvillkor.

Användarvillkoren och deras tolkning regleras av finsk lag, med undantag för dess lagkonfliktsbestämmelser.

Behandling av personuppgifter

Försvarsmakten har åtagit sig att skydda integriteten och personuppgifterna för besökare på webbplatsen i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi samlar inte in information om besökare på webbplatsen som kan identifiera en enskild besökare.
Allmän statistik om användningen av webbplatser samlas in och används för att utveckla onlinetjänster. Denna information omfattar:
•    laddade sidor
•    standardspråk
•    tidpunkten för besöket på webbplatsen
•    besökets ID
•    IP-adress
•    webbläsare och operativsystem

Vi lagrar endast kontakt- och annan information som tillhandahålls separat av användaren själv, som vi kan använda för att svara på användarens kontaktförfrågningar, frågor eller annan feedback.

I samband med de kontaktverktyg som används på webbplatsen och olika prenumerationstjänster kan sekretesspolicyn för varje tjänst läsas.

När en användare besöker webbplatsen för första gången är det möjligt för dem att välja om de vill acceptera alla cookies eller bara de som är nödvändiga för webbplatsens funktion. Beslutet kan senare ändras med knappen Ändra cookieinställningar längst ner på denna sida. 

Om du misstänker att dina uppgifter har behandlats på ett olämpligt sätt kan du kontakta Försvarsmaktens dataskyddsombud Maarit Tulokas via adressen tietosuojavastaava.pv(at)mil.fi.

Sociala förlängningar

Webbplatsen innehåller länkar och länkar till tredjepartswebbplatser, samt så kallade "tredjepartswebbplatser". Sociala förlängningar (t.ex. Twitter-communityanslutningar). Plugins som underhålls av en tredje part på webbplatsen laddas från ifrågavarande tjänsters egna servrar. Webbplatsen skickar inte sina besökares information via sociala plug-ins.
Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer på webbplatsen omfattas av tredjepartsvillkor.

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter om webbplatsen kan fås från Huvudstabens kommunikationsavdelning:

puolustusvoimat(at)mil.fi.
Huvudstabens kommunikationsavdelning,
PB 919,
00131 Helsingfors
 
 

 
´