Hoppa till innehåll

Huvudstabens tekniska granskningsavdelning

Teksniska granskningsavdelningen är separat avdelning som lyder direkt under chefen för Huvudstaben.

Som myndighet ansvarar vi i samarbete med försvarsministeriet för den tekniska inspektionen och övervakningen av explosiva varor, farliga kemikalier och tryckbärande anordningar. Till vårt verksamhetsområde hör också övervakning och inspektion av elsäkerheten vid försvarsförvaltningens särskilda skyddsområden samt övervakning av inspektioner av icke-joniserande strålning. Vi inspekterar och övervakar också Försvarsmaktens körkortsutbildning och yrkeskompetensutbildning för lastbils- och bussförare samt transport av farligt gods. Vi ansvarar också för förvaltningen av försvarsmaktens körrättigheter, vi utför typgodkännanden av militära fordon och övervakar deras trafiksäkerhet.

´