Hoppa till innehåll

Huvudstabens tekniska granskningsavdelning

Teksniska granskningsavdelningen är separat avdelning som lyder direkt under chefen för Huvudstaben.

Vi ansvarar som myndighet i samarbete med försvarsministeriet för granskningen och övervakningen av sprängämnen, farliga kemikalier samt tryckanordningar för enbart militärt bruk. Till vårt verksamhetsområde hör också övervakandet och granskandet av elsäkerheten vid försvarsförvaltningens specialinstallationer jämte övervakning av granskningsverksamheten av icke joniserad strålning. På vårt ansvar vilar också av skötseln av myndighetsärenden för Försvarsmaktens trafik- och fordonsärenden.