Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter för medierna

Distribution av försvarsmaktens pressmeddelanden

Med hjälp av försvarsmaktens mediatjänst kan man beställa pressmeddelanden till sin e-post.

Användarnamnet är den e-postadress till vilken pressmeddelandena har beställts. Efter att ha fyllt i beställningsformuläret får du ett bekräftelsemeddelande per e-post med instruktioner om hur beställningen bekräftas.

På media.puolustusvoimat.fi kan man se och beställa pressmeddelanden samt registrera sig som ny användare. Vi godkänner mediarepresentanter till tjänsten.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse

Alla kan prenumerera på pressmeddelanden på puolustusvoimat.fi/sv/bestall.

Telefon

Telefonnumret till försvarsmaktens riksomfattande växel är 0299 800.

Alla nummer som börjar med 0299 är gsm-nummer. Alla direkta nummer kan även ta emot textmeddelanden.

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer modellen fö[email protected], ifall inget annat anges.

Kommunikationsorganen

Huvudstabens press- och informationsavdelning (PEVIESTINTÄOS)

Kaserngatan 17 F, 3:e vån

PB 919, 00131 HELSINGFORS

Besöksadress Fågelviksgränden 4A, 00530 HELSINGFORS

E-post [email protected]

Överste Torsti Astrén, Försvarsmaktens kommunikationschef, mobil +358 299 500 700

Kommendör Hannu Roponen, Biträdande avdelningschef, mobil +358 299 500 701

Informationssektorn

 • PL Max Arhippainen, Informationschef, mobil +358 299 500 720
 • Tiina Möttönen, Finskspråkig informatör, mobil +358 299 500 721
 • PL Henrik Gahmberg, Svenskspråkig informatör, mobil +358 299 500 722
 • PM Ossian Hartig, Koodinator för nätverkskommunikation, mobil +358 299 500 723
 • PM Jere Paldanius, Ansvarig webbredaktör, mobil +358 299 500 726
 • PM Jussi Kivioja, Mediauppföljning och -analys, mobil +358 299 500 737
 • Helena Immonen, Mediauppföljning och -analys (tjänstledig)
 • Aira Lappalainen, Pressekreterare, mobil +358 299 500 724
 • PM Laura Valli informatör (tjänstledig)
 • Markus Lehtonen, Grafisk designer, mobil +358 299 500 705

Planeringssektorn

 • Sektorchef för planeringssektorn, örlogskapten, Tommi Sorvari, mobil +358 299 500 711
 • Kapten, Harry Lagerström, Avdelningsofficer, mobil +358 299 500 734
 • DI, FM Planerare Anna-Maria Länsimies, mobil +358 299 500 713
 • PM Mikko Harjulehto (tjänstledig), Planerare
 • Planerare Marko Jalkanen
 • Marja Säyrä-Sainio, Informationssekreterare, mobil +358 299 500 712

Tidningen Ruotuväki

 • SVM Mikko Ilkko, Chefredaktör, mobil +358 299 500 715
 • SVK Olli Kemppainen, Nyhetschef, mobil +358 299 500 717
 • JM Elias Tuominen, webbnyhetschef +358 299 500 716

Huvudstaben underställda inrättningar

Försvarsmaktens ledningssystemcenter (FÖLSC) 
Myllyjärventie 10
PB 47, 40101 JYVÄSKYLÄ

 • Stabschef Överstelöjtnant Jukka-Pekka Virtanen
 • Informatör Maija Kauppinen

Försvarsmaktens forskningsanstalt (FFOA)
Riihimäkienheten
Tykkikentäntie 1
PB 10, 11311 RIIHIMÄKI

Tuusulaenheten
Rantatie 66
PB 5, 04401 JÄRVENPÄÄ

Ylöjärvienheten
Paroistentie 20
PB 5, 34111 LAKIALA

 • Chef överste Mano-Mikael Nokelainen
 • Kommunikationsspecialist Johanna Suominen

Försvarsmaktens logistikverk (FLOGV)
Hatanpään valtatie 30
PB 69, 33541 Tammerfors

 • Informationschef Juhani Kauppinen
 • Informatör Ville Tuokko 
 • Avdelningsofficer kapten Tommi Kangasmaa
 • Informationssekreterare Elina Lahti

Centret för militärmedicin (CMILMED)
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI

 • Ställföreträdare för stabschefen major Mika Järvinen
 • Informatör Maria Veijalainen

Armén

Arméstaben (ARMES)
Karkialampi
PB 145, 50101 S:T MICHEL

 • Informationschef Erikka Mannila
 • Informatör Tuuli Harviainen
 • Informatör Päivi Lohi
 • Informatör Jere Paldanius
 • Webbinformatör Lauri Paju

Truppförband

Jägarbrigaden (JÄGBR)

 • Informatör Taina Pirinen

Gardesjägarregementet (GARDJÄGR)

 • Informatör Lotta Laaksonen
 • Informatör Meri Leppänen

Kajanalands brigad (KAJBR)

 • Informatör Satu Hujanen

Karelska brigaden (KARBR)

 • Informatör Päivi Visuri

Markstridsskolan (MARKSSK)

 • Informatör Sari Pöyhönen
 • Informatör Marika Heinilä

Pansarbrigaden (PSBR)

 • Informatör Kirsi Lehto

Björneborgs brigad (BJÖBR)

 • Informatör FM Sanna Närä
 • Informatör Annu Porttila
 • Informatör Sampo Collander

Uttis jägarregemente (UTTISJÄGR)

 • Informatör Pia Enroos

Marinen

Marinstaben (MERIVE)
Regementsvägen 15
PB 58, 20811 ÅBO

 • Informationschef Annele Apajakari
 • Informatör Markus Malila
 • Webbinformatör Leeni Pellinen

Truppförband

Sjökrigsskolan (SJÖKSK)

 • Sjökrigsskolan biträdande chef, kommendör Jyrki Ahonen
 • Informatör Inka Jousmaa

Kustflottan

 • Stabschef kommendör Mikko Villikari
 • Informatör Nina Soini

Kustbrigaden

 • Stabschef, kommendör Heikki Heilala
 • Informatör Maria Hurme

Nylands brigad (NYLBR)

 • Informatör Hanna Tallberg

Flygvapnet

Flygvapnet (FLYGS)
Garnisonen, byggnad 300, Tikkakoski
PB 30, 41161 TIKKAKOSKI

 • Informationschef SVM Joni Malkamäki
 • Informatör FM Suvi Sunnarborg
 • Informatör Tuomas Saavalainen
 • Planerare Tuulia Kujanpää

Truppförband

Luftkrigsskolan (LUFTKSK)

 • Biträdande chef, överstelöjtnant Teemu Kilpeläinen
 • Informationssekreterare Virpi Ruotsalainen

Lapplands flygflottilj (LAPFFLJ)

 • Stabschef, överstelöjtnant Jussi Ylimartimo
 • Informationssekreterare Anne Torvinen

Karelens flygflottilj (KARFFLJ)

 • Stabschef, överstelöjtnant Tomi Böhm
 • Informationssekreterare Risto Hyvärinen

Satakunta flygflottilj (SATFFLJ)

 • Stabschef, ingenjöröverstelöjtnant Harri Saarinen
 • Informationssekreterare Tiina Koivisto

Försvarshögskolan

 • Informationschef Suvi Manelius
 • Informatör Helmi Saarela
 • Publikationschef, redaktionschef för Defensor Patriae Aki Aunala

Försvarsmaktens bilder

SA-bilderna

SA-bilderna från vinter- och fortsättningskrigen samt kriget i Lappland finns på tjänsten SA-kuva.fi Bilderna står till allmänhetens förfogande i enlighet med användardirektiven. Bildtjänsten har omkring 160 000 bilder. De digitaliserade bilderna har publicerats år 2013.