Kontaktuppgifter för medierna

Distribution av försvarsmaktens pressmeddelanden

Med hjälp av försvarsmaktens mediatjänst kan man beställa pressmeddelanden till sin e-post.

Användarnamnet är den e-postadress till vilken pressmeddelandena har beställts. Efter att ha fyllt i beställningsformuläret får du ett bekräftelsemeddelande per e-post med instruktioner om hur beställningen bekräftas.

På media.puolustusvoimat.fi kan man se och beställa pressmeddelanden samt registrera sig som ny användare. Vi godkänner mediarepresentanter till tjänsten.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse

Alla kan prenumerera på pressmeddelanden på puolustusvoimat.fi/sv/bestall.

Telefon

Telefonnumret till försvarsmaktens riksomfattande växel är 0299 800.

Alla nummer som börjar med 0299 är gsm-nummer. Alla direkta nummer kan även ta emot textmeddelanden.

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer modellen förnamn.efternamn@mil.fi, ifall inget annat anges.

Försvarsmaktens bilder

Bilder för medierna

Försvarsmakten har bilder för medierna också på webben. I bildarkivet Försvarsmaktens bilder finns en liten mängd aktuella bilder samt bilder på kommendören för försvarsmakten.  Dessutom finns det särskilda bildgallerier för försvarsgrenarna och den internationella krishanteringen. De här bilderna står till mediernas förfogande i enlighet med bildgalleriernas användardirektiv.

SA-bilderna

SA-bilderna från vinter- och fortsättningskrigen samt kriget i Lappland finns på tjänsten SA-kuva.fi Bilderna står till allmänhetens förfogande i enlighet med användardirektiven. Bildtjänsten har omkring 160 000 bilder. De digitaliserade bilderna har publicerats år 2013.

Kommunikationsorganen

Huvudstabens press- och informationsavdelning (PEVIESTINTÄOS)

Fabiansgatan 2 C, 2:a vån

PB 919, 00131 HELSINGFORS

E-post puolustusvoimat@mil.fi

Överste Sami Nurmi
Försvarsmaktens kommunikationschef
E-post sami.h.nurmi (ät) mil.fi, mobil +358 299 500 700

Överstelöjtnant Arto Hirvelä
Biträdande avdelningschef

Informationssektorn

 • PL Henrik Gahmberg, Svenskspråkig informatör
 • PM Anna Lind, Koordinator för nätverkskommunikation (tjänstledig, vikarie Ossian Hartig)
 • PeM Katrina Carlson, Informatör, webb redaktör
 • PM Sirkku Saariaho, Finskspråkig informatör
 • PM Jussi Kivioja, Mediauppföljning och -analys
 • Aira Lappalainen, Pressekreterare
 • PM Laura Valli informatör (tjänstledig, vikarie Helena Immonen)

Planeringssektorn

 • Sektorchef för planeringssektorn, major Vesa Huopana
 • DI, FM Planerare Anna-Maria Länsimies
 • PM Mikko Harjulehto (tjänstledig), Planerare
 • Kapten Tommi Kangasmaa, Avdelningsofficer
 • EM Ari Lohenoja, Planerare för samfundsmarknadsföring
 • Marja Säyrä-Sainio, Informationssekreterare

Tidningen Ruotuväki

 • SVM Mikko Ilkko, Chefredaktör
 • FM Ossian Hartig, Nyhetschef (i uppgiftsombyte, vikarie Olli Kemppainen)
 • Helena Immonen, webbnyhetschef (i uppgiftsombyte, vikarie Juuso Kurttila)

Huvudstaben underställda inrättningar

Försvarsmaktens ledningssystemcenter (FÖLSC) 
Myllyjärventie 10
PB 47, 40101 JYVÄSKYLÄ

Överstelöjtnant Jukka-Pekka Virtanen
Stabschef

Maija Kauppinen
Informatör

Försvarsmaktens forskningsanstalt (FFOA)
Ylöjärvienheten
Paroistentie 20
PB 5, 34111 LAKIALA

Riihimäkienheten
Tykkikentäntie 1
PB 10, 11311 RIIHIMÄKI

överste Kaarle Lagerstam
Chef

Sirpa Korpela
Informatör

Kristiina Nevanpää
Informatör

Merja Nousiainen
Informatiker

Försvarsmaktens logistikverk (FLOGV)
Hatanpään valtatie 30
PB 69, 33541 Tammerfors

Juhani Kauppinen
Informationschef

Antti Siukola (tjänstledig)
Informatör

Centret för militärmedicin (CMILMED)
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI

överstelöjtnant Petri Riihijärvi
Stabschef

Maria Veijalainen
Informatör
 

Armén

Arméstaben (ARMES)
Karkialampi
PB 145, 50101 S:T MICHEL

Tuuli Harviainen
Informatör

Päivi Lohi
Informatör

Jere Paldanius
Informatör

Lauri Paju
Webbinformatör

Truppförband

Jägarbrigaden (JÄGBR)

Taina Pirinen
Informatör

Gardesjägarregementet (GARDJÄGR)

Tiina Möttönen
Informatör

Maarit Aho
Informatör

Kajanalands brigad (KAJBR)

Satu Hujanen
Informatör

Karelska brigaden (KARBR)

Päivi Visuri
Informatör

Markstridsskolan (MARKSSK)

Sari Pöyhönen
Informatör

Kirsi Lauri
Informatör

Pansarbrigaden (PSBR)

Kirsi Lehto
Informatör

Björneborgs brigad (BJÖBR)

Markus Malila
Informatör

Uttis jägarregemente (UTTISJÄGR)

Pia Enroos
Informatör

 

Marinen

Marinstaben (MERIVE)
Regementsvägen 15
PB 58, 20811 ÅBO

Annele Apajakari
Informationschef

Hanne Paalanen-Ericsson
Webbinformatör

Leeni Pellinen
Informatör

Truppförband

Sjökrigsskolan (SJÖKSK)

kommendör Juha Torkkeli
Biträdande chef för Sjökrigsskolan

Kustflottan

Nina Soini
Informatör

kommendör Janne Muurinen
Stabschef

Kustbrigaden

Tuomas Lähteenmäki
Informatör

premiärlöjtnant Tatu Vartiainen
Chef för kansliet

Nylands brigad (NYLBR)

Hanna Tallberg
Informatör

Flygvapnet

Flygvapnet (FLYGS)
Garnisonen, byggnad 300, Tikkakoski
PB 30, 41161 TIKKAKOSKI

SVM Joni Malkamäki
Informationschef

FM Suvi Juurikka
Informatör

FM Ville Tuokko
Informatör

 

Truppförband

Luftkrigsskolan (LUFTKSK)

Annukka Ruuska
Informationssekreterare

Lapplands flygflottilj (LAPFFLJ)

Minna Pyykönen
Informationssekreterare

Karelens flygflottilj (KARFFLJ)

Risto Hyvärinen
Informationssekreterare

Satakunta flygflottilj (SATFFLJ)

Tiina Koivisto
Informationssekreterare

Försvarshögskolan

Aki Aunala
Publikationschef, redaktionschef för Defensor Patriae

Suvi Manelius
Informatör

Elina Suominen
Informationssekreterare (tjänstledig)

Helmi Saarela
Informationssekreterare