Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter för medierna

Distribution av försvarsmaktens pressmeddelanden

Med hjälp av försvarsmaktens mediatjänst kan man beställa pressmeddelanden till sin e-post.

Användarnamnet är den e-postadress till vilken pressmeddelandena har beställts. Efter att ha fyllt i beställningsformuläret får du ett bekräftelsemeddelande per e-post med instruktioner om hur beställningen bekräftas.

På media.puolustusvoimat.fi kan man se och beställa pressmeddelanden samt registrera sig som ny användare. Vi godkänner mediarepresentanter till tjänsten.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse

Alla kan prenumerera på pressmeddelanden på puolustusvoimat.fi/sv/bestall.

Telefon

Telefonnumret till försvarsmaktens riksomfattande växel är 0299 800.

Alla nummer som börjar med 0299 är gsm-nummer. Alla direkta nummer kan även ta emot textmeddelanden.

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer modellen fö[email protected], ifall inget annat anges.

Kommunikationsorganen

Huvudstabens press- och informationsavdelning (PEVIESTINTÄOS)

Kaserngatan 17 F, 3:e vån

PB 919, 00131 HELSINGFORS

Besöksadress Fågelviksgränden 4A, 00530 HELSINGFORS

E-post [email protected]

Kommodor Johan Tillander, Försvarsmaktens kommunikationschef, mobil +358 299 500 700

Kommendör Hannu Roponen, Biträdande avdelningschef, mobil +358 299 500 701

Informationssektorn

 • PM Suvi Manelius, Informationschef, mobil +358 299 500 720
  • PL Max Arhippainen, Informationschef (tjänstledig)
 • Tiina Möttönen, Finskspråkig informatör, mobil +358 299 500 721
 • PL Henrik Gahmberg, Svenskspråkig informatör, mobil +358 299 500 722
 • Tuomas Pulsa, Koodinator för nätverkskommunikation, mobil +358 299 500 733
 • PM Jere Paldanius, Ansvarig webbredaktör (tjänstledig från och med 14.10.2022)
 • PM Jussi Kivioja, Mediauppföljning och -analys (tjänstledig)
 • Nora Åman, Mediauppföljning och -analys, mobil +358 299 500 716 
  • PM Laura Valli Mediauppföljning och -analys (tjänstledig)
 • Aira Lappalainen, Pressekreterare, mobil +358 299 500 724
 • Markus Lehtonen, Grafisk designer, mobil +358 299 500 705
 • Lauri Toivonen, Kommunikationsassistent, mobil +358 299 500 706
 • Kati Makkonen, informatör, mobil +358 299 500 737

Planeringssektorn

 • Sektorchef för planeringssektorn, örlogskapten, Tommi Sorvari, mobil +358 299 500 711
 • Kapten, Harry Lagerström, Avdelningsofficer, mobil +358 299 500 734
 • DI, FM Planerare Anna-Maria Länsimies, mobil +358 299 500 713
  • PM Mikko Harjulehto (tjänstledig), Planerare
 • Planerare Marko Jalkanen
 • Marja Säyrä-Sainio, Informationssekreterare, mobil +358 299 500 712

Tidningen Ruotuväki

 • SVM Mikko Ilkko, Chefredaktör, mobil +358 299 500 715
 • SVK Olli Kemppainen, Nyhetschef, mobil +358 299 500 717
 • Noora Pumpanen, webbnyhetschef +358 299 500 719
 • Laura-Maria Tikkanen, Grafisk designer, mobil +358 299 500 735

Huvudstaben underställda inrättningar

Försvarsmaktens ledningssystemcenter (FÖLSC) 
Myllyjärventie 10
PB 47, 40101 JYVÄSKYLÄ

 • Stabschef Överstelöjtnant Jukka-Pekka Virtanen
 • Informatör Maija Kauppinen

Försvarsmaktens forskningsanstalt (FFOA)
Riihimäkienheten
Tykkikentäntie 1
PB 10, 11311 RIIHIMÄKI

Tuusulaenheten
Rantatie 66
PB 5, 04401 JÄRVENPÄÄ

Ylöjärvienheten
Paroistentie 20
PB 5, 34111 LAKIALA

 • Chef överste Mano-Mikael Nokelainen
 • Kommunikationsspecialist Johanna Suominen

Försvarsmaktens logistikverk (FLOGV)
Hatanpään valtatie 30
PB 69, 33541 Tammerfors

 • Informationschef Juhani Kauppinen
 • Chef för informationsavdelning Ville Tuokko 
 • Avdelningsofficer kapten Tommi Kangasmaa
 • Informationssekreterare Elina Lahti

Centret för militärmedicin (CMILMED)
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI

 • Ställföreträdare för stabschefen major Lauri Rissanen
 • Informatör Maria Veijalainen

Armén

Arméstaben (ARMES)
Karkialampi
PB 145, 50101 S:T MICHEL

 • Informationschef Erikka Mannila
 • Informatör Tuuli Harviainen
 • Informatör Päivi Lohi
 • Informatör Erika Koskinen
 • Webbinformatör Lauri Paju

Truppförband

Jägarbrigaden (JÄGBR)

 • Informatör Taina Pirinen

Gardesjägarregementet (GARDJÄGR)

 • Informatör Lotta Laaksonen
 • Informatör Meri Leppänen

Kajanalands brigad (KAJBR)

 • Informatör Satu Hujanen

Karelska brigaden (KARBR)

 • Informatör Päivi Visuri

Markstridsskolan (MARKSSK)

 • Informatör Marika Heinilä

Pansarbrigaden (PSBR)

 • Informatör Mirva Riihimäki

Björneborgs brigad (BJÖBR)

 • Informatör Viljami Honkiniemi
 • Informatör FM Sanna Närä (tjänstledig)
 • Informatör Annu Porttila (tjänstledig)
 • Informatör Henna Mäntylä 

Uttis jägarregemente (UTTISJÄGR)

 • Informatör Pia Enroos

Marinen

Marinstaben (MERIVE)
Regementsvägen 15
PB 58, 20811 ÅBO

 • Informationschef Annele Apajakari
 • Informatör Markus Malila
 • Webbinformatör Kirsi Lehto

Truppförband

Sjökrigsskolan (SJÖKSK)

 • Sjökrigsskolan biträdande chef, kommendör Mika Dahlbo
 • Informatör Inka Jousmaa

Kustflottan

 • Stabschef kommendör Mikko Villikari
 • Informatör Nina Soini

Kustbrigaden

 • Stabschef, kommendör Matti Linteri
 • Informatör Maria Hurme

Nylands brigad (NYLBR)

 • Stabschef, kommendör Tapani Linnamaa
 • Informatör Hanna Tallberg

Flygvapnet

Flygvapnet (FLYGS)
Garnisonen, byggnad 300, Tikkakoski
PB 30, 41161 TIKKAKOSKI

 • Informationschef SVM Joni Malkamäki
 • Informatör FM Suvi Sunnarborg
 • Informatör Tuomas Saavalainen
 • Planerare Tuulia Kujanpää

Truppförband

Luftkrigsskolan (LUFTKSK)

 • Biträdande chef, överstelöjtnant Teemu Kilpeläinen
 • Informationssekreterare Virpi Ruotsalainen

Lapplands flygflottilj (LAPFFLJ)

 • Stabschef, överstelöjtnant Teemu Pöysti
 • Informationssekreterare Anne Torvinen

Karelens flygflottilj (KARFFLJ)

 • Stabschef, överstelöjtnant Tomi Böhm
 • Informationssekreterare Niina Pirskanen

Satakunta flygflottilj (SATFFLJ)

 • Stabschef, överstelöjtnant Petri Landkammer
 • Informationssekreterare Tiina Koivisto

Försvarshögskolan

 • Informationschef Ossian Hartig
 • Informatör Helmi Saarela
 • Informatör Juho Autio
 • Publikationschef, redaktionschef för Defensor Patriae Aki Aunala

Försvarsmaktens bilder

SA-bilderna

SA-bilderna från vinter- och fortsättningskrigen samt kriget i Lappland finns på tjänsten SA-kuva.fi Bilderna står till allmänhetens förfogande i enlighet med användardirektiven. Bildtjänsten har omkring 160 000 bilder. De digitaliserade bilderna har publicerats år 2013.