Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Försvarsmakten

Kontaktuppgifter för medierna

Distribution av försvarsmaktens pressmeddelanden

Med hjälp av försvarsmaktens mediatjänst kan man beställa pressmeddelanden till sin e-post.

Användarnamnet är den e-postadress till vilken pressmeddelandena har beställts. Efter att ha fyllt i beställningsformuläret får du ett bekräftelsemeddelande per e-post med instruktioner om hur beställningen bekräftas.

På media.puolustusvoimat.fi kan man se och beställa pressmeddelanden samt registrera sig som ny användare. Vi godkänner mediarepresentanter till tjänsten.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse

Alla kan prenumerera på pressmeddelanden på puolustusvoimat.fi/sv/bestall.

Telefon

Telefonnumret till försvarsmaktens riksomfattande växel är 0299 800.

Alla nummer som börjar med 0299 är gsm-nummer. Alla direkta nummer kan även ta emot textmeddelanden.

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer modellen fö[email protected], ifall inget annat anges.

Kommunikationsorganen

Huvudstabens press- och informationsavdelning (PEVIESTINTÄOS)

Fabiansgatan 2 C, 2:a vån

PB 919, 00131 HELSINGFORS

Besöksadress Fågelviksgränden 4A, 00530 HELSINGFORS

E-post [email protected]

Överste Torsti Astrén, Försvarsmaktens kommunikationschef, mobil +358 299 500 700

Överstelöjtnant Jussi Puustinen, Biträdande avdelningschef, mobil +358 299 500 701

Informationssektorn

 • PL Max Arhippainen, Informationschef, mobil +358 299 500 720
 • PL Henrik Gahmberg, Svenskspråkig informatör, mobil +358 299 500 722
 • PM Ossian Hartig, Koodinator för nätverkskommunikation, mobil +358 299 500 723
 • PeM Katrina Carlson, Informatör, webb redaktör (tjänstledig)
 • PM Sirkku Saariaho, Finskspråkig informatör, mobil +358 299 500 721
 • Planerare Tiina Möttönen, mobil +358 299 500 738
 • PM Jussi Kivioja, Mediauppföljning och -analys, mobil +358 299 500 737
 • Aira Lappalainen, Pressekreterare, mobil +358 299 500 724
 • PM Laura Valli informatör, mobil +358 299 570 175

Planeringssektorn

 • Specialuppgift, f.o.m. 1.2.2019 Sektorchef för planeringssektorn, major Markku Mansikka, mobil +358 299 500 710
 • Örlogskapten, Tommi Sorvari, Avdelningsofficer, mobil +358 299 500 711
 • DI, FM Planerare Anna-Maria Länsimies, mobil +358 299 500 713
 • PM Mikko Harjulehto (tjänstledig), Planerare
 • Kapten Tommi Kangasmaa, Planerare, mobil +358 299 500 734
 • EM Ari Lohenoja, Planerare för samfundsmarknadsföring, mobil +358 299 500 731
 • Marja Säyrä-Sainio, Informationssekreterare, mobil +358 299 500 712

Tidningen Ruotuväki

 • SVM Mikko Ilkko, Chefredaktör, mobil +358 299 500 715
 • SVK Olli Kemppainen, Nyhetschef, mobil +358 299 500 717
 • Juuso Kurttila, webbnyhetschef +358 299 500 716

Huvudstaben underställda inrättningar

Försvarsmaktens ledningssystemcenter (FÖLSC) 
Myllyjärventie 10
PB 47, 40101 JYVÄSKYLÄ

 • Stabschef Överstelöjtnant Jukka-Pekka Virtanen
 • Informatör Maija Kauppinen

Försvarsmaktens forskningsanstalt (FFOA)
Riihimäkienheten
Tykkikentäntie 1
PB 10, 11311 RIIHIMÄKI

Tuusulaenheten
Rantatie 66
PB 5, 04401 JÄRVENPÄÄ

Ylöjärvienheten
Paroistentie 20
PB 5, 34111 LAKIALA

 • Chef kommodor Marko Laaksonen
 • Ledande informatiker Merja Nousiainen
 • Informatiker Sirpa Korpela

Försvarsmaktens logistikverk (FLOGV)
Hatanpään valtatie 30
PB 69, 33541 Tammerfors

 • Informationschef Juhani Kauppinen
 • Informatör Ville Tuokko
 • Informationssekreterare Elina Lahti

Centret för militärmedicin (CMILMED)
Tykkikentäntie 1, Riihimäki
PB 5, 11311 RIIHIMÄKI

 • Stabschef Överstelöjtnant Petri Riihijärvi
 • Informatör Maria Veijalainen

Armén

Arméstaben (ARMES)
Karkialampi
PB 145, 50101 S:T MICHEL

 • Informationschef Erikka Mannila
 • Informatör Tuuli Harviainen
 • Informatör Päivi Lohi
 • Informatör Jere Paldanius
 • Webbinformatör Lauri Paju

Truppförband

Jägarbrigaden (JÄGBR)

 • Informatör Taina Pirinen

Gardesjägarregementet (GARDJÄGR)

 • Informatör Meri Leppänen

Kajanalands brigad (KAJBR)

 • Informatör Satu Hujanen

Karelska brigaden (KARBR)

 • Informatör Päivi Visuri

Markstridsskolan (MARKSSK)

 • Informatör Sari Pöyhönen
 • Informatör Marika Heinilä

Pansarbrigaden (PSBR)

 • Informatör Kirsi Lehto

Björneborgs brigad (BJÖBR)

 • Informatör FM Sanna Närä
 • Informatör Annu Porttila

Uttis jägarregemente (UTTISJÄGR)

 • Informatör Pia Enroos

Marinen

Marinstaben (MERIVE)
Regementsvägen 15
PB 58, 20811 ÅBO

 • Informationschef Annele Apajakari
 • Informatör Markus Malila
 • Webbinformatör Leeni Pellinen

Truppförband

Sjökrigsskolan (SJÖKSK)

 • Sjökrigsskolan biträdande chef, kommendör Jyrki Ahonen
 • Informatör Helmi Saarela

Kustflottan

 • Stabschef kommendör Ilja Hakanpää
 • Informatör Nina Soini

Kustbrigaden

 • Informatör Maria Hurme
 • Kansliets chef, premiärlöjtnant Tatu Vartiainen

Nylands brigad (NYLBR)

 • Informatör Hanna Tallberg

Flygvapnet

Flygvapnet (FLYGS)
Garnisonen, byggnad 300, Tikkakoski
PB 30, 41161 TIKKAKOSKI

 • Informationschef SVM Joni Malkamäki
 • Informatör FM Suvi Sunnarborg
 • Informatör Tuomas Saavalainen
 • Planerare Tuulia Kujanpää

Truppförband

Luftkrigsskolan (LUFTKSK)

 • Informationssekreterare Antti Siukola

Lapplands flygflottilj (LAPFFLJ)

 • Informationssekreterare Anne Torvinen

Karelens flygflottilj (KARFFLJ)

 • Informationssekreterare Risto Hyvärinen

Satakunta flygflottilj (SATFFLJ)

 • Informationssekreterare Tiina Koivisto

Försvarshögskolan

 • Informationschef Suvi Manelius
 • Informatör Helmi Saarela
 • Publikationschef, redaktionschef för Defensor Patriae Aki Aunala

Försvarsmaktens bilder

SA-bilderna

SA-bilderna från vinter- och fortsättningskrigen samt kriget i Lappland finns på tjänsten SA-kuva.fi Bilderna står till allmänhetens förfogande i enlighet med användardirektiven. Bildtjänsten har omkring 160 000 bilder. De digitaliserade bilderna har publicerats år 2013.