Försvarsmakten

Försvarsmakten tryggar Finlands territorium, befolkningens livsbetingelser och statsledningens handlingsfrihet samt försvarar den lagliga samhällsordningen. Kärnuppdraget kvarstår också som Nato-medlem.