Hoppa till innehåll

Ansökningsanvisningar

Försvarsmaktens ansökningsprocess följer statsförvaltningens allmänna rekryteringspraxis. Nedan hittar du tips för arbetssökningen. Om du har frågor om ansökningsprocessen kan du alltid skicka oss ett e-postmeddelande till rekrytointi.pvpalvk(at)mil.fi eller via Facebook.

Lediga arbetsplatser

Försvarsmaktens lediga arbetsplatser publiceras i systemet valtiolle.fi. Ansökningarna ska alltid riktas till en viss uppgift. Av denna anledning behandlar vi inte öppna ansökningar. Vi rekommenderar att du skapar en platsvakt i tjänsten valtiolle.fi. Då får du information per e-post om uppgifter som intresserar dig.

I annonsen för varje ledig arbetsplats finns närmare information om arbetets innehåll, arbetsuppgifterna och ansvaren samt om den kompetens vi förväntar oss av dig. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss och begära mer information. Kontaktuppgifterna för en viss uppgift finns i annonsen. 

Behörighetsvillkoren är olika för olika uppgifter och de anges alltid i annonsen för varje uppgift. Behörighetsvillkoren ska uppfyllas för att du ska kunna väljas till uppgiften. De allmänna behörighetsvillkoren för tjänster vid försvarsmakten gäller alla. Dessa är finskt medborgarskap och de allmänna utnämningsgrunderna samt den tillförlitlighet som uppgifterna förutsätter. 

För civila tjänster – dvs. andra än militära tjänster – krävs inte beväringstjänst eller frivillig tjänstgöring för kvinnor. I dessa uppgifter förutsätts lämplig utbildning och erfarenhet. 

Till de allmänna behörighetsvillkoren för militära tjänster hör fullgjord värnplikt samt fysisk kondition och hälsa som lämpar sig för tjänsten. Dessutom får sökanden inte ha sådana utländska bindningar som äventyrar säkerheten enligt säkerhetsutredningslagen. 

Arbetsansökan

Arbetsansökan görs elektroniskt i systemet valtiolle.fi eller alternativt kan du skicka din ansökan till den adress som anges i platsannonsen. I ansökan ska du redogöra för din kompetens och dina personliga egenskaper så att du jämför dem med de uppgifter och förväntningar som nämns i platsannonsen. Berätta varför du har lämplig kompetens uttryckligen för denna uppgift. Vid rekryteringen används endast de uppgifter som du har meddelat i ansökan, så det är viktigt att fylla i ansökan omsorgsfullt. Bilagor kan inte bifogas ansökan. 

Du får bekräftelse per e-post om att ansökan har kommit fram. Vid behov kan du komplettera din ansökan under ansökningstiden. Spara din ansökan som modell så att du kan utnyttja den när du ansöker på nytt till oss eller någon annanstans inom statsförvaltningen. Skriv ändå alltid en ny ansökan för varje uppgift. 

När ansökningstiden har gått ut kan du vänta på att bli kontaktad om hur ansökningsprocessen framskrider.

Anställningsintervju

Vi informerar alla sökande när rekryteringen framskrider till intervjufasen. Om du utifrån din ansökan kommer vidare blir du kallad till intervju. Du får närmare anvisningar per telefon eller e-post. Ta med dig arbets- och skolbetyg samt ett officiellt identitetsbevis, dvs. pass eller identitetskort, till intervjun.

När rekryteringsprocessen framskrider kan det hända att du ombeds delta i ett test som bedömer din lämplighet för uppgiften. En del av uppgifterna omfattar också olika test som mäter substanskompetensen, till exempel språkkunskaps- eller datatekniktest. I militära uppgifter mäts den fysiska konditionen med ett 12 minuters löptest med målnivåer enligt uppgiften. En säkerhetsutredning görs också för dem som går vidare i ansökningsprocessen. Rekryteringsprocessen med alla faser, inklusive säkerhetsutredningen, tar i genomsnitt tre månader. Vi meddelar alltid sökandena när processen framskrider. 
 

Val

Till en ledig tjänst väljs den sökande som är lämpligast utifrån de förväntningar som nämns i platsannonsen och de grunder räknas som merit. Alla sökande underrättas om valet och i samband med meddelandet skickas utnämningsbeslutet. När en tjänst tillsätts motsvaras arbetsavtalet av utnämningsbeslutet. 

Bli inte nedslagen om du inte blir vald den här gången! Nya platser blir tillgängliga hela tiden och med hjälp av platsvakten får du reda på när nya uppgifter som motsvarar dina sökkriterier blir tillgängliga.
 

´