Hoppa till innehåll

Bild Försvarsmakten, Jarno Riipinen

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Det fördjupade säkerhets- och försvarssamarbetet inom Europeiska unionen stärker Finlands säkerhet. Utvecklingen av försvarssamarbetet tillsammans med institutionerna inom EU stärker medlemsländerna och således Europa som en global aktör.

Det långsiktiga målet för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är ett gemensamt försvar inom EU. Finland fungerar aktivt inom EU i syfte att utveckla en gemensam politik och deltar i dess förverkligande. 

Finlands målsättningar

Frågor inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken som är viktiga för Finland är bland annat utvecklingen av snabbinsatsstyrkorna och ett effektiverat samarbete kring prestationsförmågor.  Genom samarbete kring prestationsförmågorna kan man undvika överlappande och ineffektiva anskaffningar av försvarsmateriel. EU kan också främja försörjningsberedskapen genom att förenhetliga marknaden inom förvarsindustrin.

Finland har förbundit sig till den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Finland har deltagit i nästan alla EU:s krishanteringsoperationer. Försvarsmakten deltar även i Europeiska försvarsbyråns projekt. Inom försvarsmakten utvecklas det europeiska samarbetet av Huvudstabens planeringsavdelning.

Ytterligare information

´