Hoppa till innehåll

Om forskningsanstalten

Försvarsmaktens forskningsanstalt lyder under anstaltens chef, som bistås av forskningschefen och stabschefen. Forskningschefen ansvarar för forskningsverksamheten på anstalten och stabschefen ansvarar för förvaltningen och säkerheten. Staben ligger i Ylöjärvi och Enheten för forskningsplanering i Riihimäki.

´