Hoppa till innehåll

Vapenkontroll

Genom vapenkontrollavtal strävar man efter att öka förtroendet och säkerheten genom öppenhet och transparens.

Avtalet möjliggör olika inspektioner och utvärderingar samt bilateralt eller multilateralt militärt samarbete. Genom vapenkontrollåtgärder och avtal om vapenbegränsning strävar man efter att begränsa och övervaka vapen eller militära resurser genom olika avtal och på så sätt minska den militära spänningen

Till vapenkontroll hör

  • minskning av antalet vapen
  • begränsning av trupper, materielplacering samt militära åtgärder
  • övervakning av överföring av vapen, militär infrastruktur och teknologi
  • informationsutbyte och uppföljningsåtgärder
  • begränsning av eller förbud mot användningen av vissa vapen, såsom biologiska och kemiska vapen.

Vapenkontroll och Finland

Finland berörs av flera vapenkontrollavtal, av vilka de mest synliga är Open Skies-avtalet och Wiendokumentet, VD11. Vapenkontrollavtalen verkställs i Finland av försvarsmakten. Arbetet leds av försvarsmaktens operationschef. För de praktiska åtgärderna ansvarar Huvudstabens operativa avdelning.

Praktiska åtgärder är

  • periodiska rapporter om försvarsmakten
  • mottagande av inspektioner och utvärderingar i enlighet med Wiendokumentet
  • utförande av inspektioner och utvärderingar utomlands i enlighet med Wiendokumentet
  • övriga förpliktelser enligt Wiendokumentet, såsom ordnande av militärbasbesök vid fastställd tidpunkt
  • ordnande av observationsflygningar som utförs av andra länder i Finland i enlighet med Open Skies-avtalet.

Finland får göra utvärderingar, inspektionsbesök och -flygningar i andra länder. På samma sätt får andra länder utföra utvärderingar och inspektioner i Finland.

Länkar:

 

´