Hoppa till innehåll

Huvudstabens operativa avdelning

Operativa avdelningen upprätthåller och utvecklar försvarsmaktens operativa ledningsförmåga och beredskap.

Avdelningens verksamhet möjliggör

  • operativ ledning av försvarsmakten
  • tryggandet av territoriella integriteten
  • verkställandet av försvarsplanen
  • stödet till andra myndigheter
  • medverkan i internationella krishanteringsoperationer

Operativa avdelningen upprätthåller en gemensam landsomfattande och internationell operativ lägesbild som möjliggör preventivt beslutsfattande. Avdelningen bereder

  • nödvändiga operationsorder för försvarsplanen
  • den militära krishanteringens operationsplaner och -order
  • krishanteringsoperationernas utvärderingsrapporter

Huvudstabens operativa avdelning leds av beredskapschefen. Han är chef för den operativa sektorn och för säkerhetssektorn. Beredskapschefen leder trupproduktionen, mobiliserings- och beredskapsplaneringen samt utvecklingen av försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor. Han ansvarar för det nationella utvecklandet av värnpliktssystemet.

´