Hoppa till innehåll

Två beväringar på en vagn i soligt och kallt vinterväder. Beväringen till vänster bär en vinterrock, modell m05. Beväringen som sitter till vänster är iförd en snödräkt.

Värnplikten

På väg på uppbåd eller beväringstjänst? Kanske du redan är i tjänst eller i reserven? Eller är du kvinna och överväger att söka till frivillig tjänstgöring för kvinnor? På denna sida finns nyttiga länkar om hela värnpliktstiden samlade. Du hittar mycket information om värnplikten på webbplatsen intti.fi. Om du vill få en översikt över värnplikten kan du besöka sidan för det finländska värnpliktssystemet.

På väg till milin

På väg till milin – Länken leder till omfattande information om bland annat tjänstgöringsuppgifter och -platser.

Uppbåden – Information om bland annat hur uppbåden ordnas och hur man deltar i dem.

Uppgifter som söks före tjänstgöringen – Är du intresserad av uppgifter i specialförband? Kom ihåg att du måste ansöka separat till dehär uppgifterna innan du rycker in, anvisningarna finns via länken.

Förberedelser för tjänstgöringen – Nyttig information om bland annat understöd för värnpliktiga, studier, anställningsförhållanden och tjänsten MarsMars.fi som är avsedd för den som vill höja sin fysiska kondition.

Frivillig tjänstgöring för kvinnor – Information om frivillig militärtjänstgöring för kvinnor och hur man söker sig till tjänsten.

Guide för dig som ska rycka in (2022) – I guiden finns mycket omfattande information om allt från uppbåden till tiden efter beväringstjänsten.

Regionalbyråerna – Regionalbyråerna är kundserviceställen för värnpliktiga och svarar på frågor före och efter tjänstgöringen. Här kan du kontrollera vilken regionalbyrå som handhar dina värnpliktsärenden.

I tjänst

Första gången i ett truppförband – Information om inryckningen och vad du bör packa med dig.

I tjänst – Mycket allmän information om praktiska frågor gällande tjänstgöringen, såsom hälso- och sjukvården, inkvarteringen och permissionerna. Här hittar du även information om hur beväringsutbildningens är uppbyggd och de allmänna inrycknings- och hemförlovningsdagarna.

Ledarutbildning – Är du intresserad av ledarutbildning? Länken leder till ytterligare information om ämnet.

Uppgifter som kan sökas under tjänstgöringen – I en specialuppgift kan du utnyttja ditt kunnande och få arbetserfarenhet och kontakter med tanke på framtiden. Det finns uppgifter inom juridik, informationsteknik, spaning, forskning samt kommunikation och mediebranschen.

I reserven

Repetitionsövningar – Repetitionsövningar är den värnpliktiges rätt. Länken leder till information om repetitionsövningar, reservislön och dagtraktamente.Befordringar i reserven – Bakom länken finns information om bland annat var du kan få repetitionsövningsdagar som berättigar till befordring.

Kompletteringskurser för reserven – Är du intresserad av att utbilda dig från manskap till underofficerare eller från underofficerare till officer?

Frivilliga försvaret – Utöver repetitionsövningar kan du utveckla ditt eget kunnande genom att delta i uppgifter under undantagsförhållanden i organiserad verksamhet i olika organisationer, i frivilliga övningar eller utbildningar.

Frågor och svar – I avsnittet för regionalbyråns frågor och svar hittar du svar på de vanligaste frågorna för tiden före, under och efter tjänstgöringen.

 

 
´